Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D.

Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií

E-mail: marketa.supa@fsv.cuni.cz , marketa.zezulkova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 296 , +420 608 828 053

Vedené práce

Místnost: č. H124, Smetanovo nábřeží 6

Scopus Author ID: 57189073495

ORCID ID: 0000-0002-4465-0238

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JJM191 M Level: Children & Media JJM009 M Level: Future Media Experiences JJM348 & JJM349 D & M Levels: Competencies and Skills for International Academia and Consultancy

PRIMUS 2020-2022 Integrální výzkum textu a četby - Spoluřešitelka za FSV UK, Hlavní řešitelka za FF UK Anežka Kuzmičová TAČR ÉTA 2018-2021 TL01000253 Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů - Hlavní řešitelka Postdoktorský grant FSV UK 2016-2018 RRTV 2015/2016 Stav Mediální Gramotnosti Populace ČR Short-Term Scientific Mission (STSM) award 2015/2016 by COST Action IS1410 The digital literacy and multimodal practices of young children (DigLitEY) EUADS & UKLA 2014 Researh Grant: Media Studies for Media Literacy: Mapping the Impact Santander Mobility Award 2014, 2013 PGR Development Fund 2014, 2012 Bournemouth University PhD Bursary 2011-2014

děti a dětství; mediální zkušenost; mediální gramotnost a vzdělávání; participační výzkum; holismus

Odborná asistentka na Katedře mediálních studií Vedoucí Komise pro etiku ve výzkumu FSV UK Členka komise Grantové Agentury UK za Mediální studia Členka NESET - EU poradenská síť odborníků v oblasti sociální dimenze vzdělávání Hodnotitelka vybraných výsledků výzkumu, vývoje a inovací VaVaI pro Úřad vlády ČR Affiliated Faculty v Media Education Labu v USA Fellow v Centre for Excellence in Media Practice ve Velké Británii (VB) Fellow of Higher Education Association ve VB Assistant Editor of Media Education Research Journal (MERJ) ve VB