prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií

E-mail: stoll@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 209

Vedené práce

Místnost: č. H126, Smetanovo nábřeží 6

ORCID ID: 0000-0002-7136-8772

CV

Rok vydání

Monografie

  • ŠTOLL, Martin. Television and Totalitarianism in Czechoslovakia : From the First Democratic Republic to the Fall of Communism. 1st ed vyd. New York: Bloomsbury Academic, 2019. 279 s. ISBN 978-1-5013-2475-8.
  • ČEŇKOVÁ, Jana - CEBE, Jan - SERAFÍNOVÁ, Danuše - OSVALDOVÁ, Barbora - HLAVČÁKOVÁ, Svetlana - LOVAŠ, Karol - ORSÁG, Petr - HALADA, Jan - SLANEC, Jaroslav - SASÁK, Peter - CHLADOVÁ, Marta - LÁBOVÁ, Alena - MARŠÍK, Josef - ŠTOLL, Martin - LOKŠÍK, Martin - PRAJEROVÁ, Magdalena. Meziválečná česká a slovenská žurnalistika (1918-1938). 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2019. 306 s. ISBN 978-80-246-4299-4.
  • HALADA, Jan - OSVALDOVÁ, Barbora - ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GILLÁROVÁ, Kateřina - KASÍK, Pavel - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - SLANEC, Jaroslav - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Slovník žurnalistiky : výklad pojmů a teorie oboru. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2017. 301 s. ISBN 978-80-246-3752-5.
  • ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GÉLA, František - GILLÁROVÁ, Kateřina - HALADA, Jan - HEJLOVÁ, Denisa - JEŽKOVÁ, Tereza - KASÍK, Pavel - KONČELÍK, Jakub - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MACKOVÁ, Veronika - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - OSVALDOVÁ, Barbora - PRÁZOVÁ, Irena - SLANEC, Jaroslav - ŠIMKOVÁ, Karolína - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKA, Ondřej - TRUNEČKOVÁ, Ludmila - TURKOVÁ, Kateřina. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. 5. doplněné a rozšířené vydání (v Nakladatelství Karolinum druhé) vyd. Praha: Karolinum, 2023. 323 s. ISBN 978-80-246-5592-5.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

GARANT OBORU MEDIÁLNÍ STUDIA (od 2014) a KOMUNIKAČNÍ STUDIA SE SPECIALIZACEMI MARKETING A PR, MEDIÁLNÍ STUDIA A ŽURNALISTIKA (od 2018)

1996-2001 6x spoluřešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol ČR Vybudování Archivu dokumentární tvorby na FAMU (Spoluřešitelka: doc. Mgr. Olga Sommerová)
2003 Grant Českého literárního fondu na podporu publikace Vladimir Sorokin: Fronta
2003 Grant Česko-německého fondu budoucnosti na podporu vydání publikace Hans Joachim Schlegel: Podvratná kamera
2006 Grant Českého literárního fondu na podporu publikace M. Matějů – M. Štoll: Praha dokumentární
2011 Tvůrčí stipendium Českého literárního fondu na vznik textu Zrození televizního národa.
2011-2014 řešitel Výzkumného záměru Literární akademie Teoretické a historické kontexty umělecké tvorby
2012-2013 spoluřešitel řešitel odpovědný za audiovizuální část grantu EU Modernizace počátečního vzdělávání Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA) – Studium pro praxi: rozvoj a zkvalitnění mediálních a komunikačních studií (CZ.2.17/3.1.00/34436)
2012-2013 člen realizačního týmu a garant série přednášek Současné výzvy a meze autorské interpretace reality pro projekt Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU (CZ.1.07/2.3.00/35.0014) financovaný EU Operačním programem Investice do rozvoje vzdělávání na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.
2012 (IX.-XII.) Expert VŠ 2 – částečně zapojené v projektu IPN KREDO (Kvalita relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030) (CZ/1.07/4.1.00/33.0005), financováno EU Operačním programem
2012-2014 člen realizačního týmu a garant workshopů Klíčové aktivity 3 (Další vzdělávání pracovníků vědy a výzkumu v oblasti popularizace a komunikace) v projektu EU Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výzkumů Ústavu historických věd Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace (CZ.1.07/2.3.00/35.0037)
2014 Grant Českého literárního fondu na podporu publikace Dušan Prokop: Kultura, estetično, umění (2014)
2014 Expert kvality v Klíčové aktivitě 05: Veřejná diskuse v projektu IPN KREDO (Kvalita relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030) (CZ/1.07/4.1.00/33.0005), financováno EU Operačním programem
2014-2015 člen grantového týmu OP VK ESF EU: Investice do rozvoje vzdělání; Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje. Nositel Karlova Univerzita. (CZ.1.07/2.3.00/45.0028)
od 2017 člen týmu projektu Projektu teoretické a historické analýzy a televizní tvorby České televize
od 2016 administrátor a řešitel grantů Specifického vysokoškolského výzkumu na Fakultě sociálních věd UK z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci magisterského a doktorského studia: Reprezentace reality v mediálních výstupech (2016), Manipulativní techniky ve vybraných mediálních segmentech (2017-2019)
od 2019 člen týmu projektu GAČR Pionýrská organizace a proměny socialistického dětského kolektivu v českých zemích (1949-1968) (19-10233S), nositel Slezská univerzita v Opavě, Filosoficko-přírodovědecká fakulta (2019-2021)
+
- Autor a garant koncepce nového bakalářského a navazujícího magisterského oboru Komunikace v médiích, akreditovaného Akreditační komisí ČR 19. 7. 2007 (BcA) a 26. 11. 2008 (MgA.), který je realizován na Literární akademii od roku 2007.
- Autor a garant koncepce nového uměleckého studijního programu Mediální tvorba, s oborem Mediální tvorba a programu Literární tvorba v bakalářském i navazujícím magisterském stupni, akreditovaném Akreditační komisí ČR 21. 6. 2012, který byl realizován na Literární akademii v letech 2012-2015.
- Spoluautor a pověřený koncepcí bakalářského studijního programu Komunikační studia se specializacemi Marketing a Public relations, Mediální studia, Žurnalistika v rámci oblasti vzdělávání Mediální a komunikační studia (institucionální akreditace Univerzity Karlovy), Fakulta sociálních věd UK, RVH akreditaci udělila červen 2018
- Spoluautor a pověřený koncepcí magisterského studijního programu Mediální studia v rámci oblasti vzdělávání Mediální a komunikační studia (institucionální akreditace Univerzity Karlovy), Fakulta sociálních věd UK, RVH akreditaci udělila červen 2018

dokumentární film, historie a teorie televize