prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií
  • Oboroví garanti
  • Akademický senát

E-mail: stoll@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 209

Vedené práce

Místnost: č. H126, Smetanovo nábřeží 6

ORCID ID: 0000-0002-7136-8772

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

GARANT OBORU MEDIÁLNÍ STUDIA (od 2014) a KOMUNIKAČNÍ STUDIA SE SPECIALIZACEMI MARKETING A PR, MEDIÁLNÍ STUDIA A ŽURNALISTIKA (od 2018)

1996-2001 6x spoluřešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol ČR Vybudování Archivu dokumentární tvorby na FAMU (Spoluřešitelka: doc. Mgr. Olga Sommerová) 2003 Grant Českého literárního fondu na podporu publikace Vladimir Sorokin: Fronta 2003 Grant Česko-německého fondu budoucnosti na podporu vydání publikace Hans Joachim Schlegel: Podvratná kamera 2006 Grant Českého literárního fondu na podporu publikace M. Matějů – M. Štoll: Praha dokumentární 2011 Tvůrčí stipendium Českého literárního fondu na vznik textu Zrození televizního národa. 2011-2014 řešitel Výzkumného záměru Literární akademie Teoretické a historické kontexty umělecké tvorby 2012-2013 spoluřešitel řešitel odpovědný za audiovizuální část grantu EU Modernizace počátečního vzdělávání Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA) – Studium pro praxi: rozvoj a zkvalitnění mediálních a komunikačních studií (CZ.2.17/3.1.00/34436) 2012-2013 člen realizačního týmu a garant série přednášek Současné výzvy a meze autorské interpretace reality pro projekt Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU (CZ.1.07/2.3.00/35.0014) financovaný EU Operačním programem Investice do rozvoje vzdělávání na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. 2012 (IX.-XII.) Expert VŠ 2 – částečně zapojené v projektu IPN KREDO (Kvalita relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030) (CZ/1.07/4.1.00/33.0005), financováno EU Operačním programem 2012-2014 člen realizačního týmu a garant workshopů Klíčové aktivity 3 (Další vzdělávání pracovníků vědy a výzkumu v oblasti popularizace a komunikace) v projektu EU Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výzkumů Ústavu historických věd Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace (CZ.1.07/2.3.00/35.0037) 2014 Grant Českého literárního fondu na podporu publikace Dušan Prokop: Kultura, estetično, umění (2014) 2014 Expert kvality v Klíčové aktivitě 05: Veřejná diskuse v projektu IPN KREDO (Kvalita relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030) (CZ/1.07/4.1.00/33.0005), financováno EU Operačním programem 2014-2015 člen grantového týmu OP VK ESF EU: Investice do rozvoje vzdělání; Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje. Nositel Karlova Univerzita. (CZ.1.07/2.3.00/45.0028) od 2017 člen týmu projektu Projektu teoretické a historické analýzy a televizní tvorby České televize od 2016 administrátor a řešitel grantů Specifického vysokoškolského výzkumu na Fakultě sociálních věd UK z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci magisterského a doktorského studia: Reprezentace reality v mediálních výstupech (2016), Manipulativní techniky ve vybraných mediálních segmentech (2017-2019) od 2019 člen týmu projektu GAČR Pionýrská organizace a proměny socialistického dětského kolektivu v českých zemích (1949-1968) (19-10233S), nositel Slezská univerzita v Opavě, Filosoficko-přírodovědecká fakulta (2019-2021) + - Autor a garant koncepce nového bakalářského a navazujícího magisterského oboru Komunikace v médiích, akreditovaného Akreditační komisí ČR 19. 7. 2007 (BcA) a 26. 11. 2008 (MgA.), který je realizován na Literární akademii od roku 2007. - Autor a garant koncepce nového uměleckého studijního programu Mediální tvorba, s oborem Mediální tvorba a programu Literární tvorba v bakalářském i navazujícím magisterském stupni, akreditovaném Akreditační komisí ČR 21. 6. 2012, který byl realizován na Literární akademii v letech 2012-2015. - Spoluautor a pověřený koncepcí bakalářského studijního programu Komunikační studia se specializacemi Marketing a Public relations, Mediální studia, Žurnalistika v rámci oblasti vzdělávání Mediální a komunikační studia (institucionální akreditace Univerzity Karlovy), Fakulta sociálních věd UK, RVH akreditaci udělila červen 2018 - Spoluautor a pověřený koncepcí magisterského studijního programu Mediální studia v rámci oblasti vzdělávání Mediální a komunikační studia (institucionální akreditace Univerzity Karlovy), Fakulta sociálních věd UK, RVH akreditaci udělila červen 2018

dokumentární film, historie a teorie televize