Život na institutu

Život na IKSŽ

Studium na IKSŽ není jen o pravidelné docházce na přednášky a semináře. Studenti během semestru mohou podnikat velké množství akcí, ať už jde o kulturu, sportovní klání, debaty či společenské večery. Na Fakultě sociálních věd jsou aktivní i studentské spolky, do kterých se můžete zapojit.

spolupráce