Novináři + digitální technologie = ?

Novináři + digitální technologie = ?

Více než 600 novinářů a novinářek se v unikátním českém výzkumu vyjádřilo k digitálním technologiím. Co o nich ví? Jak je používají? Přijďte 24. října na odborné kolokvium Média a lidská práva v digitální době.

Pandemie COVID-19 ukázala možnosti digitálních nástrojů a médií, ale také jejich nežádoucí dopad na lidská práva. Právě těmto a dalším tématům se bude věnovat kolokvium Média a lidská práva v digitální době, které je součástí projektu Digitální doba s lidskou tváří. Na kolokviu budou představeny výsledky výzkumu, kterého se v létě 2022 zúčastnilo více než 600 novinářů.

Více informací o registraci a programu zde.