Přednáška Productive Leisure and Passionate Labor in Digital Gaming

Přednáška Productive Leisure and Passionate Labor in Digital Gaming

Zveme vás na veřejnou přednášku, která se uskuteční jako součást předmětu Live-Streaming and Content Creation in Game Culture.

Aleena Chia (Goldsmiths, UK) představí svůj empirický výzkum týkající se fanouškovské práce a rétoriky „do what you love“ v průmyslu počítačových her. Přednáška rozebere úskalí těchto přístupů k práci, které často mají za důsledek přijímání špatných pracovních podmínek s vidinou splnění si profesního snu. Přednáška bude v angličtině a její součástí bude diskuse s Aleenou Chia.

Aleena Chia působí jako lektorka v oboru Media, Communications and Cultural Studies na Goldsmiths, University of London. Věnuje se studiu kreativních komunit v průmyslu počítačových her a komputačnímu wellness. Její výzkum herní produkce se zaměřuje na fanouškovskou práci a automatizaci pomocí počítačových technologií. Aleena Chia publikuje v kvalitních odborných časopisech jako Convergence, Critical Studies in Media Communication nebo Television & New Media.