doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra mediálních studií

E-mail: irena.reifova@fsv.cuni.cz , reifova@seznam.cz

Telefon: +420 222 112 111

Místnost: č. H105, Smetanovo nábřeží 6

ResearcherID: E-9773-2018

Scopus Author ID: 55817241900

ORCID ID: 0000-0002-2859-9233

CV

Rok vydání

Monografie

  • REIFOVÁ, Irena - SVATOŇ GILLÁROVÁ, Kateřina - POSPÍŠIL, Michal. Slovník kulturálních studií. 1. vyd vyd. Praha: Portál, 2006. 206 s. ISBN 80-7367-099-2.
  • SCHULZ, Winfried - REIFOVÁ, Irena - KONČELÍK, Jakub - HAGEN, Lutz - SCHERER, Helmut. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. 149 s. ISBN 80-246-0827-8.
  • SCHULZ, Winfried - SCHERER, Helmut - HAGEN, Lutz - REIFOVÁ, Irena - KONČELÍK, Jakub. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2011. 149 s. ISBN 978-80-246-1980-4.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Vybrané kapitoly z kulturálních studií Čtení textů ke studiu médií Media and Culture Reading Seminar Doktorský seminář III-IV

Post-Socialist Media Audiences, COST CZ, pricipal investigator (2011-2013), 18.000,- EUR Poverty as Media Spectacle: Shaming of Low-Income People on Television and Internet", GAČR, 17-02521S

Populární kultura, kulturální studia, televizní studia, média a paměť