Mgr. Ing. Kateřina Turková, Ph.D.

Mgr. Ing. Kateřina Turková, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra žurnalistiky

E-mail: katerina.turkova@fsv.cuni.cz , katerina.turkova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 256

Osobní webová stránka

Místnost: č. H111, Smetanovo nábřeží 6

ORCID ID: 0000-0002-0621-5331

CV

Rok vydání

Monografie

  • ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GÉLA, František - GILLÁROVÁ, Kateřina - HALADA, Jan - HEJLOVÁ, Denisa - JEŽKOVÁ, Tereza - KASÍK, Pavel - KONČELÍK, Jakub - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MACKOVÁ, Veronika - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - OSVALDOVÁ, Barbora - PRÁZOVÁ, Irena - SLANEC, Jaroslav - ŠIMKOVÁ, Karolína - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKA, Ondřej - TRUNEČKOVÁ, Ludmila - TURKOVÁ, Kateřina. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. 5. doplněné a rozšířené vydání (v Nakladatelství Karolinum druhé) vyd. Praha: Karolinum, 2023. 323 s. ISBN 978-80-246-5592-5.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Sportovní žurnalistika ve světě, Sportovní marketing, Crossplatform Media Workshop, Práce s informacemi, Methodological seminar

od 2023: Resilient Media for Democracy in the Digital Age (ReMeD): účast v projektu HORIZON

od 2022: Cooperatio SPOS: účast v projektu Cooperatio, vědní oblast “Sport Sciences – Social”

od 2021: Central European Media Observatory "CEDMO": účast v projektu podpořeném Evropskou komisí, FSV UK hlavní řešitelské pracoviště

od 2021:  TL05000550: účast v projektu TAČR "Legislativní překážky při zpracování velkých dat ve službách umělé inteligence [Legal Obstacles for Big Data Processing in the Service of Artificial Intelligence]", FSV UK spoluřešitelské pracoviště

od 2020: TL03000152: účast v projektu TAČR "Umělá inteligence, média a právo [Artificial intelligence, media and law (AIMLaw)]", FSV UK spoluřešitelské pracoviště

2019 – 2021: GA UK no. 338119: hlavní řešitelka projektu "Sports Communication on Social Media: Analyzing the Facebook Content of Czech Professional Athletes and the Audience Reactions"

2017 – 2021: PROGRES Q19: účast v projektu "Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II"

2015 – 2021: SVV UK: účast v projektu

2015 – 2021: PROGRES Q18: účast v projektu

2016: IGA VŠE: účast v projektu “Trends in spatial development in the Czech Republic: Evaluation in the ESIF setting; i.e. cohesion and rural development policy”

sportovní komunikace, sociální média, kvantitativní výzkum