Mgr. Tereza Ježková, Ph.D.

Mgr. Tereza Ježková, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra marketingové komunikace a public relations

E-mail: tereza.jezkova@fsv.cuni.cz , tereza.jezkova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 728 301 377 , +420 222 112 183

Vedené práce

Místnost: č. H107, Smetanovo nábřeží 6

ORCID ID: 0000-0001-6031-6726

Tereza Ježková je absolventkou doktorského studia na katedře mediálních studií na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Bakalářský cyklus vystudovala na katedře marketingové komunikace a public relations, kde působila několik let jako externí vyučující – od roku 2020 působí tamtéž jako odborná asistentka. Vedle toho se na IKSŽ věnuje rozvoji PR institutu. Její specializací je komunikace v kultuře – před příchodem na IKSŽ působila pět let v Národní galerii Praha, kde vedla marketingové a PR oddělení a stála za projektem její nové vizuální identity.

Rok vydání

Monografie

  • ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GÉLA, František - GILLÁROVÁ, Kateřina - HALADA, Jan - HEJLOVÁ, Denisa - JEŽKOVÁ, Tereza - KASÍK, Pavel - KONČELÍK, Jakub - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MACKOVÁ, Veronika - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - OSVALDOVÁ, Barbora - PRÁZOVÁ, Irena - SLANEC, Jaroslav - ŠIMKOVÁ, Karolína - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKA, Ondřej - TRUNEČKOVÁ, Ludmila - TURKOVÁ, Kateřina. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. 5. doplněné a rozšířené vydání (v Nakladatelství Karolinum druhé) vyd. Praha: Karolinum, 2023. 323 s. ISBN 978-80-246-5592-5.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JKB126 Art marketing; JKB143 Art marketing II; JKB018 Kreativní myšlení; JKB014 Digitální komunikace; JKB109 Projekt IKSŽ – Mediální a marketingová praxe I; JKB162 Projekt IKSŽ – Mediální a marketingová praxe II

Marketing, marketingová komunikace a PR ve vybrané kulturní instituci
Mediální obraz vybrané kulturní instituce
Branding v kultuře a umění
Využití umění/umělců v marketingu a reklamě
Působení českých výtvarných umělců ve vybraném kulturním/výtvarném časopise

Research Meets Practice: Visual Communication and PR in Cultural Institutions (4EU+/22/F3/24), spolupráce v rámci aliance 4EU+, podpořeno minigrantem na podporu projektů 4EU+ v roce 2022 (hlavní řešitelka)

Bezpečnostní výzkum České republiky 2015–2022. Připravenost státu na krizovou strategickou komunikaci: Poučení z COVID-19. 2021–2022

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání. 076 (Inovace v pedagogice). Výzkum komunikace MŠMT a přímo řízených organizací ve vztahu k různým skupinám stakeholderů. 2020–2022

Marketing a PR v kultuře a umění, vztah dějin médií a výtvarného umění, vizuální kultura