PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Působiště:

  • Fakulta sociálních věd
  • Katedra marketingové komunikace a public relations
  • Kolegium děkana

E-mail: rabova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 268

Osobní webová stránka

Místnost: č. H106, Smetanovo nábřeží 6

ResearchID: Q-3614-2017

ORCID ID: 0000-0001-6970-3511

CV

Rok vydání

Monografie

  • KOUDELKOVÁ, Petra - STRIELKOWSKI, Wadim - KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ, Tereza - PLÁTENÍK, Václav - VOŠALÍKOVÁ, Anna - ZAJÍC, Jiří - PIŠTORA, Aleš - RYŠÁNKOVÁ, Irena - RYŠKA, Leoš - KOTRBA, Štěpán - GAZDA, Imrich - ČÁBELKOVÁ, Inna - WEILL, Laurent. Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2015. 91 s. ISBN 978-80-246-2785-4.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Úvod do studia českého jazyka I. a II., Vybrané otázky českého jazyka, Rozbor mediálních textů, Argumentace a přesvědčování v médiích, Komunikace s médii

jazyková a komunikační analýza zvoleného komerčního/ nekomerčního subjektu (neologie, styl apod.) vztah marketingové komunikace webové stránky a ostatních komunikačních kanálů dané značky/společnosti diskurzivní prvky online komunikace firem (hodnoty, ideologie, sdílené představy, typické motivy) analýza a role tištěných propagačních materiálů v online epoše persvazivní prostředky online marketingové komunikace a jiných mediatypů překryvy žánrů mediální a marketingové komunikace (advertoriál, redakční článek apod.) vliv podoby mkt komunikace na jazykový systém a komunikační praxi, výzkum problematiky kauzy v marketingové komunikaci a jejich charakteristika

lingvistika, pragmatika, jazyk médií a v médiích a reklamě, argumentace v jazyce