Lidé na Institutu

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra marketingové komunikace a public relations

E-mail: rabova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 268

Osobní webová stránka

Místnost: č. H106, Smetanovo nábřeží 6

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Úvod do studia českého jazyka I. a II., Vybrané otázky českého jazyka, Rozbor mediálních textů, Argumentace a přesvědčování v médiích, Komunikace s médii

jazyková a komunikační analýza zvoleného komerčního/ nekomerčního subjektu (neologie, styl apod.) vztah marketingové komunikace webové stránky a ostatních komunikačních kanálů dané značky/společnosti diskurzivní prvky online komunikace firem (hodnoty, ideologie, sdílené představy, typické motivy) analýza a role tištěných propagačních materiálů v online epoše persvazivní prostředky online marketingové komunikace a jiných mediatypů překryvy žánrů mediální a marketingové komunikace (advertoriál, redakční článek apod.) vliv podoby mkt komunikace na jazykový systém a komunikační praxi, výzkum problematiky kauzy v marketingové komunikaci a jejich charakteristika

lingvistika, pragmatika, jazyk médií a v médiích a reklamě, argumentace v jazyce