Lidé na Institutu

PhDr. Ing. Veronika Fajmonová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra marketingové komunikace a public relations