Mgr. Veronika Macková, Ph.D.

Mgr. Veronika Macková, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra žurnalistiky
  • Akademický senát

E-mail: veronika.mackova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 256

Osobní webová stránka

Místnost: č. H111, Smetanovo nábřeží 6

ResearchID: U-7976-2018

ORCID ID: 0000-0003-2442-4011

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Televizní rozhovor v teorii a praxi, Dějiny české sportovní žurnalistiky, Solutions Journalism, Crossplatform Media Workshop, Tvůrčí dílny (televize, digitální), Tvůrčí dílny - redakce atd.

Bc. a Mgr. práce 1. Praktická bakalářská práce zaměřená na televizní dokument 2. Televizní rozhovor v teorii a praxi (praktická bakalářská práce) 3. Celebritizace sportovců v tištěných médiích 4. Sport handicapovaných ve veřejnoprávních médiích 5. Závěrečné práce zaměřené na audiovizuální média

2021 - 2023 CEF Telecom 2020-EU-IA-0267, CEDMO (Central European Digital Media Observatory) 2021 – 2023 TA ČR (Signál a šum v éře Žurnalistiky 5.0 - komparativní perspektiva novinářských žánrů automatizovaných obsahů) 2020 – 2022 TA ČR (Covid-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku) 2020 – 2021 TA ČR (Umělá inteligence, média a právo) 2019 – 2021 TA ČR (Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence) 2017 – 2021 PROGRES 19 (Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II) 2017 – 2019 Specifický vysokoškolský výzkum (Manipulativní techniky ve vybraných mediálních segmentech) 2016 Specifický vysokoškolský výzkum (Reprezentace reality v mediálních výstupech) 2015 Specifický vysokoškolský výzkum (Nové tenze v mediálním průmyslu: profesionálové vs. konzumenti v roli producentů) 2014 Specifický vysokoškolský výzkum (Dichotomie struktury a kultury při studiu mediálních textů a publik)

sportovní žurnalistika, audiovizuální žurnalistika, žurnalistika umělé inteligence, medializace handicapovaných