Mgr. Veronika Macková, Ph.D.

Mgr. Veronika Macková, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra žurnalistiky

E-mail: veronika.mackova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 256

Osobní webová stránka

Místnost: č. H111, Smetanovo nábřeží 6

ResearchID: U-7976-2018

ORCID ID: 0000-0003-2442-4011

CV

Veronika Macková se na Fakultě sociálních věd věnuje především televizní žurnalistice. Mezi její výzkumné zájmy patří převáženě sportovní žurnalistika a žurnalistika umělé inteligence. Od roku 2008 do března roku 2022 byla sportovní redaktorkou České televize, kde se zaměřovala mimo jiné i na parasport. V současné době působí také jako ředitelka komunikace Českého paralympijského výboru.

Rok vydání

Monografie

  • ČEŇKOVÁ, Jana - DOLANSKÁ, Nora - DOLANSKÝ, Pavel - GÉLA, František - GILLÁROVÁ, Kateřina - HALADA, Jan - HEJLOVÁ, Denisa - JEŽKOVÁ, Tereza - KASÍK, Pavel - KONČELÍK, Jakub - KRAUS, Jiří - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MACKOVÁ, Veronika - MARŠÍK, Josef - MORAVEC, Václav - NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice - OSVALDOVÁ, Barbora - PRÁZOVÁ, Irena - SLANEC, Jaroslav - ŠIMKOVÁ, Karolína - ŠMÍD, Milan - ŠTOLL, Martin - TRUNEČKA, Ondřej - TRUNEČKOVÁ, Ludmila - TURKOVÁ, Kateřina. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. 5. doplněné a rozšířené vydání (v Nakladatelství Karolinum druhé) vyd. Praha: Karolinum, 2023. 323 s. ISBN 978-80-246-5592-5.

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Televizní rozhovor v teorii a praxi, Dějiny české sportovní žurnalistiky, Solutions Journalism, Crossplatform Media Workshop, Tvůrčí dílny (televize, digitální), Tvůrčí dílny - redakce atd.

Bc. a Mgr. práce
1. Praktická bakalářská práce zaměřená na televizní dokument
2. Televizní rozhovor v teorii a praxi (praktická bakalářská práce)
3. Celebritizace sportovců v tištěných médiích
4. Sport handicapovaných ve veřejnoprávních médiích
5. Závěrečné práce zaměřené na audiovizuální média

2021 - 2023 CEF Telecom 2020-EU-IA-0267, CEDMO (Central European Digital Media Observatory)
2021 – 2023 TA ČR (Signál a šum v éře Žurnalistiky 5.0 - komparativní perspektiva novinářských žánrů automatizovaných obsahů)
2020 – 2022 TA ČR (Covid-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku)
2020 – 2021 TA ČR (Umělá inteligence, média a právo)
2019 – 2021 TA ČR (Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence)
2017 – 2021 PROGRES 19 (Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II)
2017 – 2019 Specifický vysokoškolský výzkum (Manipulativní techniky ve vybraných mediálních segmentech)
2016 Specifický vysokoškolský výzkum (Reprezentace reality v mediálních výstupech)
2015 Specifický vysokoškolský výzkum (Nové tenze v mediálním průmyslu: profesionálové vs. konzumenti v roli producentů)
2014 Specifický vysokoškolský výzkum (Dichotomie struktury a kultury při studiu mediálních textů a publik)
 

sportovní žurnalistika, audiovizuální žurnalistika, žurnalistika umělé inteligence, medializace handicapovaných