Mgr. Veronika Macková, Ph.D.

Mgr. Veronika Macková, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra žurnalistiky
  • Akademický senát

E-mail: veronika.mackova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 256

Osobní webová stránka

Místnost: č. H111, Smetanovo nábřeží 6

ResearchID: U-7976-2018

ORCID ID: 0000-0003-2442-4011

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Žurnalistická tvorba III , Televizní rozhovor v teorii a praxi, Dějiny české sportovní žurnalistiky, Solutions Journalism, Crossplatform Media Workshop, Základy práce s AV technikou

Bc. a Mgr. práce 1. Praktická bakalářská práce zaměřená na televizní dokument 2. Televizní rozhovor v teorii a praxi (praktická bakalářská práce) 3. Celebritizace sportovců v tištěných médiích 4. Sport handicapovaných ve veřejnoprávních médiích 5. Mediální obraz Mistrovství světa v para hokeji Ostrava 2019

2019 – 2021 TAČR (Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence) 2017 – 2021 PROGRES 19 (Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II) 2017 – 2019 Specifický vysokoškolský výzkum (Manipulativní techniky ve vybraných mediálních segmentech) 2016 Specifický vysokoškolský výzkum (Reprezentace reality v mediálních výstupech) 2015 Specifický vysokoškolský výzkum (Nové tenze v mediálním průmyslu: profesionálové vs. konzumenti v roli producentů) 2014 Specifický vysokoškolský výzkum (Dichotomie struktury a kultury při studiu mediálních textů a publik)

sportovní žurnalistika, audiovizuální žurnalistika, žurnalistika umělé inteligence, medializace handicapovaných