prof. MgA. David Jan Novotný

prof. MgA. David Jan Novotný

Působiště:

  • Katedra žurnalistiky
  • Vědecká rada

E-mail: d.j.novotny@seznam.cz

Telefon: +420 222 112 268

Místnost: č. H107, Smetanovo nábřeží 6

ORCID ID: 0000-0002-5283-6585

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

  • NOVOTNÝ, David. Kompozitní postava a topomontáž v pisoidním realismu. In: GAJDOŠ, Július. Od (tvořivého) psaní ke scénickému umění. 1. vyd vyd. Praha: KANT, 2012, s. 51-60. ISBN 978-80-7437-084-7.
  • NOVOTNÝ, David. Pedagogem nesnadno a pomalu. In: MALÝ, Radek. Sborník z kolokvia "Metody výuky tvůrčího psaní aneb Jak se v Česku učí psát“. 1. vyd vyd. Praha: Literární akademie Josefa Škvoreckého, 2013, s. 29-35. ISBN 978-80-86877-61-7.

Tvůrčí dílny I. Tvůrčí dílny II. Tvůrčí psaní, Kritika v médiích, Televizní kritika, Diplomový seminář I., Diplomový seminář II.

Judaismus, antika

Literatura, film, divadlo