Lidé na Institutu

doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra žurnalistiky
  • Garanti studijních programů
  • Akademický senát

E-mail: lab@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 222

Osobní webová stránka

Místnost: č. H10, Smetanovo nábřeží 6

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

2016: Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, Kinematografie a média - Výchova k mediální gramotnosti – "Evropská žurnalistická observatoř", hlavní řešitel. 2015: International Visegrad Fund - Standard Grant –"Changing patterns in journalistic roles and performance in V4 Countries", ROPE, spoluřešitel 2015: Institucionální rozvojový projekt FSV UK – „Propagace cizojazyčných studijních programů“ (vedeno na RUK pod číslem 237969), hlavní řešitel 2014 Institucionální rozvojový projekt FSV UK – „Propagace cizojazyčných studijních programů“ (vedeno na RUK pod číslem 237969), hlavní řešitel 2013 Institucionální rozvojový projekt FSV UK – „Propagace cizojazyčných studijních programů“ (vedeno na RUK pod číslem 237969), hlavní řešitel 2012 Institucionální rozvojový projekt FSV UK – „Propagace cizojazyčných studijních programů“ (vedeno na RUK pod číslem 237969), hlavní řešitel 2011 - 2013 SCOPES (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland) a HERTA (Hedging European Research Transfer Actitivities) – “The Challenge to Improve Journalism by Making Communications Research Accessible: Expanding the Transnational Network of the European Journalism Observatory (EJO)”, spoluřešitel 2006 Grant FRVŠ – „Elektronický fotožurnalismus“, hlavní řešitel. Identifikační kód: FRVŠ 1990/2006 2005 Grant hl. m. Prahy – fotografický projekt „Východní blok“ 2005 Státní fond kultury České republiky – fotografický projekt „Východní blok“ 2005 Grant Nadace Český fond umění Mánes 2005 Grant FRVŠ – Projekt „Východní blok“, hlavní řešitel. Identifikační kód: FRVŠ 2356/2005

Vizuální studia, fotožurnalismus, fotografie