Ing. Bc. Hana Moravcová, Ph.D.

Ing. Bc. Hana Moravcová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra marketingové komunikace a public relations

E-mail: hana.moravcova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 222 112 268

Místnost: č. H106, Smetanovo nábřeží 6

ResearchID: X-3990-2018

Scopus Author ID: 57204887088

ORCID ID: 0000-0002-5853-430X

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JKB014 - Digitální komunikace, JKM528 - Komunikační praxe - workshopy, JKB019 - Kritické myšlení a etika komunikace, JKB018 - Kreativní myšlení

Dosahování cílů hospodářské a sociální politiky státu prostřednictvím komunikace
Komunikační strategie veřejného sektoru
Business History - historická analýza podnikových strategií a jejich marketingové komunikace
Vztah státu a zájmových skupin a využití komunikace při jejich vzájemných interakcích, a to i z historické perspektivy
Ekonomie a právo, institucionální ekonomie (zkoumání nastavení pravidel, tj. institucí, a jejich vlivu na chování veřejného i soukromého sektoru)
Poskytování veřejných statků státem vs. soukromým sektorem a specifika jejich cílů, jednání, podnikatelských a marketingových strategií

Komunikace veřejných politik a jejich efektivita, Institucionální ekonomie, Ekonomie a právo