Lidé na Institutu

Mgr. Tereza Ježková, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra marketingové komunikace a public relations

E-mail: tereza.jezkova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 728 301 377

Vedené práce

Místnost: č. H107, Smetanovo nábřeží 6

JKB126 Art marketing; JKB143 Art marketing II; JKB018 Kreativní myšlení; JKB014 Digitální komunikace; JKB109 Projekt IKSŽ – Mediální a marketingová praxe I; JKB162 Projekt IKSŽ – Mediální a marketingová praxe II

Marketing, marketingová komunikace a PR ve vybrané kulturní instituci Mediální obraz vybrané kulturní instituce Branding v kultuře a umění Využití umění/umělců v marketingu a reklamě Působení českých výtvarných umělců ve vybraném kulturním/výtvarném časopise

Výzkum komunikace MŠMT ve vztahu k různým skupinám stakeholderů, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016432, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Marketing a public relations v oblasti kultury a umění, vztah dějin médií a výtvarného umění