70 let televize a Katedra mediálních studií

70 let televize a Katedra mediálních studií

Bednařík-Kruml-Růžička-Štoll: čtveřice autorů z katedry mediálních studií IKSŽ FSV UK oslavila výročí 70 let od zahájení televizního vysílání u nás knihou 70 let – stále spolu. Vydala ji Česká televize v Edici ČT a na konci dubna ji pokřtil generální ředitel ČT Petr Dvořák na Dni otevřených dveří ČT na Kavčích horách, a byla prezentována také na veletrhu Svět knihy.

Publikace je sestavena ze čtyř velkých kalendárií, vždy s patřičnými kontextuálními kapitolami. Mapuje institucionální vývoj televize, technologické možnosti, programový obsah a mezinárodní ocenění, nezapomíná ani na grafický vývoj loga, organizační schémata ČST/ČT, přibývající počty koncesionářů a prodaných televizorů, připomíná roli televize ve společnosti nebo některé významné osobnosti televizní historie. Je doprovozena více než 70 fotografiemi, z nichž některé jsou publikovány vůbec poprvé.

„Kniha by nevznikla nebýt pěti let strávených v archivu. To nám umožnil Projekt ČT historické a teoretické analýzy televizní tvorby, v němž právě my čtyři od roku 2017 participujeme a kterým dnešní ČT podporuje bádání o své historii“, říká MgA. Daniel Růžička, Ph.D. Ač je sám zaměstnancem České televize, právě letos ukončil své doktorské studium na IKSŽ FSV UK s tématem „období přestavby 1986–1989“ v totalitní televizi. „Objevili jsme, myslím, řadu dalších vrstev, které díky kalendáriím vyplouvají na povrch,“ dodává jeho školitel prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D., vedoucí Katedry mediálních studií a garant studijního programu. „Tím, že knihu vydává Česká televize, kladli jsme všichni velký důraz na to, aby to byly několikrát ověřené a hodnověrné informace, aby kniha sloužila jako zdroj všem dalším badatelům a studentům,“ dodává Štoll.

„Samozřejmě nelze na 260 stranách zachytit úplně všechno, museli jsme o každé informaci rozhodnout, zda do kontextu sedmdesátileté televizní historie patří, nebo spíše ne,“ říká proděkan pro kvalitu studia PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. a pokračuje: „Bylo to někdy velmi těžké rozhodování, zvlášť tam, kde šlo o kvalitativně podobnou úroveň, to se třeba týkalo řady pořadů.“

Kniha kombinuje ryze odborný pohled s popularizačními prvky. Požadavkem vydavatele bylo také to, aby si čtenáři, kteří byli a jsou diváky ČST/ČT, zavzpomínali díky fotografiím na pořady, které měli rádi a připomněli si některé osobnosti. „Jejich výběr jsme udělali podle ceny Dvorana slávy, která byla udělována od počátku devadesátých let v anketě TýTý,“ vysvětluje analytik České televize, vyučující také na katedře mediálních studií FSV UK, PhDr. Milan Kruml. „Vůbec poprvé se podařilo v tomto rozsahu nashromáždit přehled mezinárodních ocenění, což je dlouhá řada datovaná už od roku 1961. Ale i tam jsme museli vybírat, všechno se do knihy nevešlo.“  

Kniha 70 let – stále spolu, jejíž název kopíruje slogan kampaně ČT na oslavu tohoto výročí, je jedním z výsledků dlouhodobého bádání nejen účastníků Projektu ČT, ale patří také k významným počinům Katedry mediálních studií FSV, která se o dějinách médií dlouhodobě zpracovává základní odborná díla.

Další aktivity spojené s výročím televize

Pod hlavičkou Projektu ČT kolegové z Katedry mediálních studií připravili také výstavu 70 LET STÁLE SPOLU, kterou tvoří 70 panelů, mapujících každý rok televizního vysílání. Byla umístěna na prohlídkové trase na Kavčích horách při Dni otevřených dveří ČT a bude putovat na různé filmové a televizní události (např. Letní škola Uherské Hradiště apod.).

Tým se podílel i na dalších marketingových aktivitách k oslavám výročí, připravil pro ČT edu scénáře minidílů o historii a vystupoval v nich, podílel se na dvou historických spotech pro kampaň, dodal podklady k divácké soutěži, a uspořádal pro zaměstnance ČT společnou přednášku.

13 x se tým objevil v médiích a komentoval různé roviny a okamžiky historie naší televize: v pořadech České televize Události, komentáře (M. Kruml, 3. 4. 2023), Studio 6 (D. Růžička, M. Štoll, 29. 4. 2023), Hydepark Civilizace (M. Štoll, 29. 4. 2023), Newsroom (D. Růžička, 30. 4. 2023), Devadesátka (M. Kruml, 1. 5. 2023), a Sama doma (opakovaně ve čtrnáctidenních intervalech P. Bednařík, M. Kruml, D. Růžička, M. Štoll). Kolegové z katedry mediálních studií komentovali různé aspekty televizní historie i ve slovenské televizi (Hlavní správy RTVS, M. Štoll, 1. 5. 2023), na Českém rozhlasu Vltava (Akcent, M. Kruml, M. Štoll, 3. 5. 2023), pro Novinky.cz (D. Růžička, 23. 4. 2023 a 1. 5. 2023), iDnes (M. Kruml, 24. 4. 2023), Lidové noviny (D. Růžička, 29. 4. 2023), a na Academiafilm Olomouc (M. Kruml, 29. 4. 2023). Všichni čtyři členové týmu také natočili monotematický pořad o historii televizního vysílání v rámci cyklu Historie.cs, který bude vysílán v září na ČT2.