Cena Josefa Vavrouška pro studentku žurnalistiky

Cena Josefa Vavrouška pro studentku žurnalistiky

Třetí místo v kategorii bakalářských prací obsadila absolventka žurnalistiky Lucie Špetová se svou praktickou prací Bezdětné děti: dobrovolná bezdětnost u mladé generace – rozhlasový dokument. Vedoucí práce a konzultantkou byla Alice Němcová Tejkalová.

Gratulujeme!

 

O Ceně Josefa Vavrouška

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, kde Josef Vavroušek působil jako pedagog a jako proděkan pro vědu a výzkum, vypisuje od roku 1996 na jeho památku studentskou soutěž. Za dobu osmadvaceti ročníků soutěže se zúčastnilo celkem 466 soutěžících. 

U soutěžních prací hodnotitelé ocení zejména:
• analýzu vztahů přírody, společnosti a kultury;
• interdisciplinární povahu přístupu anebo alespoň interdisciplinární přesahy;
• vyústění do veřejné a sociální politiky.

Výsledky soutěže

 

Fotografie: Barbora Součková