Grantový program Talent podpoří mladé novináře a novinářky v profesním rozvoji

Grantový program Talent podpoří mladé novináře a novinářky v profesním rozvoji

Nadační fond nezávislé žurnalistiky společně se Syndikátem novinářů ČR otevřely grantový program Talent, jehož cílem je podpořit mladé novináře a novinářky v jejich profesním rozvoji. Uzávěrka pro podávání přihlášek je ve středu 31. května 2023

Podmínky získání grantu a detailní informace najdete v tomto článku

Na co konkrétně mohou žadatelé peníze získat? Jde například o:

  • Stipendia při zahraničním studiu nebo stážích v relevantních zahraničních médiích
  • Mentoringové programy.
  • Zlepšování pracovních podmínek s cílem dopomoci talentovaným žurnalistům zůstávat v redakcích a neměnit obor (např. příspěvek na zajištění hlídání potomka, nákup hardwaru, softwaru a nezbytného vybavení pro práci novinářek*ů na volné noze apod.).
  • Podpora účasti v novinářských kurzech a akademiích v českých redakcích.
  • Účast v dalších projektech, které zlepšují profesní schopnosti novinářek*ů, a v důsledku zlepšují kvalitu novinářské práce.

Žádost včetně všech požadovaných příloh stačí zaslat na e-mail info@nfnz.cz, do předmětu pak uvést „žádost o grant Talent 2023“.

Maximální výše podpory pro 1 projekt / 1 žadatele: 100 000 Kč