Grantový program Talent podpoří mladé novináře a novinářky v profesním rozvoji

Grantový program Talent podpoří mladé novináře a novinářky v profesním rozvoji

Nadační fond nezávislé žurnalistiky společně se Syndikátem novinářů ČR otevřely grantový program Talent, jehož cílem je podpořit mladé novinářky a novináře v jejich profesním rozvoji. Uzávěrka pro podávání přihlášek je v neděli 2. června 2024.

Podmínky získání grantu a detailní informace najdete v tomto článku

Na co konkrétně mohou žadatelé peníze získat? Jde například o:

  • Stipendia při zahraničním studiu nebo stážích v relevantních zahraničních médiích;
  • Mentoringové programy pro novinářky*e;
  • Podpora účasti v novinářských kurzech a akademiích v českých redakcích;
  • Další studium v ČR/zahraničí či vzdělávací kurzy (jazykové, datové, právnické apod.) za účelem profesního rozvoje;
  • Účast v dalších projektech, které zlepšují profesní schopnosti novinářek*ů, a v důsledku zlepšují kvalitu novinářské práce;
  • Zlepšování pracovních podmínek novinářek*ů s cílem, aby talentovaní žurnalisté zůstávali v redakcích a neměnili obor (např. příspěvek na další profesní rozvoj začínajících novinářek*ů (elévů) v redakcích, příspěvek na zajištění hlídání potomka, nákup nezbytného vybavení pro práci novinářek*ů, včetně těch na volné noze apod.).

  Žádost včetně všech požadovaných příloh stačí zaslat na e-mail info@nfnz.cz, do předmětu pak uvést „žádost o grant Talent 2024“.

  Celková výše finanční podpory: 800 000 Kč

  Maximální výše podpory pro 1 projekt / 1 žadatele: 100 000 Kč