Hodnocení výuky za letní semestr 2021/2022

Hodnocení výuky za letní semestr 2021/2022

Prosíme studenty, aby vyplnili hodnocení výuky do 10. července 2022 na adrese http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz. Dotazník je možné vyplnit po přihlášení se přes CAS. 

Na základě hodnocení výuky jsou jednak oceňovány vedením fakulty nejlepší kurzy (tzv. zlaté kurzy), jednak ředitelé institutů a vedoucí kateder provádějí rozhovory s vyučujícími kurzů, které jsou naopak hodnoceny nejhůře. Výsledky si navíc čtou i jednotliví vyučující a zejména komentáře v otevřených otázkách jsou pro ně velmi cennou zpětnou vazbou k výuce.

Děkujeme za vyplnění!