Katedra MKPR uspořádá mezinárodní konferenci EUPRERA 2023

Katedra MKPR uspořádá mezinárodní konferenci EUPRERA 2023

Konference s tématem „Responsible Communication or Communicating Responsibility?“ se uskuteční ve dnech 20. až 23. září 2023.

Od konce dvacátého století, kdy se společenská odpovědnost firem stala podstatným tématem, hrají v organizacích a firmách důležitou roli různé formy „odpovědnosti“. Témata DEI (diversity, equity and inclusion – diverzita, rovnost a inkluze) nabývají v komunikačních studiích neustále na významu. Potřeba dialogu o společenském a environmentálním dopadu komunikace začala narůstat spolu s obavami veřejnosti z vedlejších účinků globálního ekonomického a populačního růstu a jejich dopadu na planetu.

Velké otázky se týkají také poctivosti a pokrytectví: do jaké míry jsou společnosti vůči veřejnosti poctivé, transparentní a pravdomluvné, pokud jde o jejich aktivity „pro vyšší dobro“? Vycházíme-li z klasického argumentu Miltona Friedmana, je jedinou odpovědností generálních ředitelů akciových společností vůči akcionářům zlepšování finančních výsledků, nebo by měli převzít iniciativu i v oblasti společenských otázek? A jaká je úloha odborníků na komunikaci v tomto složitém prostředí?

Více informací naleznete na webových stránkách konference a v call for paper.