Kulatý stůl zmocněnkyně vlády pro lidská práva: Diskuse o sportu handicapovaných

Kulatý stůl zmocněnkyně vlády pro lidská práva: Diskuse o sportu handicapovaných

Veronika Macková (KŽ) a Alice Němcová Tejkalová (KŽ) se nedávno zúčastnily kulatého stolu zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové, který se věnoval tématu sportu handicapovaných. Během setkání byla diskutována řada důležitých témat, jako je začleňování parasportovců do sportu nepostižených, financování parasportu a především způsob informování o těchto sportovcích.

Alice Němcová Tejkalová na setkání vystoupila s příspěvkem „Komunikace a medializace parasportu“. Ve svém projevu se zaměřila na to, jak správně a nediskriminačně komunikovat a medializovat sport handicapovaných.

Diskuse na kulatém stole přinesla nové pohledy na klíčová témata a podtrhla význam citlivého a respektujícího přístupu při informování o parasportu.

Kulatý stůl o sportu handicapovaných

Veronika Macková u kulatého stolu

 

Zdroj fotografií: Kancelář zmocněnkyně pro lidská práva