Medici PRO Očkování navštívili Velvyslanectví Norského království

Medici

Medici PRO Očkování navštívili Velvyslanectví Norského království

Mezifakultní spolek Medici PRO Očkování, který spojuje studenty 2. lékařské fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy byl ve čtvrtek 21. dubna pozván na recepci uskutečněnou Velvyslanectvím Norského království v Praze. Stalo se tak v návaznosti na výhru Ceny Gratias Tibi za rok 2021 udělované neziskovou organizací Člověk v tísni.

Vybraní členové spolku, který se snaží o edukaci veřejnosti v oblasti prevence a vakcinace nejen proti nemoci covid-19, ale i proti „dětským“ a dalším infekčním onemocněním, již v listopadu navštívili Oslo, kde se v rámci studijního pobytu setkali s vědci a studenty z Univerzity v Oslu a z Norského institutu veřejného zdraví (Folkehelseinstituttet). 

Včerejší recepce na tento výjezd navázala a všichni zájemci z řad členů spolku tak měli příležitost se setkat se zástupci Velvyslanectví Norského království v Praze, včetně pana velvyslance Roberta Kvileho a jeho ženy. Čeští studenti a zástupci zapojených fakult, kterými byli MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. a PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D., se též seznámili s norskými studenty, kteří studují medicínu v České republice.

Norsko