Mezinárodní konference k dějinám českých novin v „rakouské“ Vídni

Mezinárodní konference k dějinám českých novin v „rakouské“ Vídni

Zveme vás na mezinárodní konferenci k dějinám českých novin v „rakouské“ Vídni, která se uskuteční 11. listopadu od 10 hodin v budově Hollaru.

Pozvánka

PROGRAM

Zahájení

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. – ředitel IKSŽ FSV UK

Dělnická Vídeň

prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. – Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK

Tiskový zákon v habsburské monarchii před rokem 1918

Mgr. Jan Kahuda, Ph.D. – vedoucí oddělení státní správy a samosprávy 1848-1918, Národní archiv

Ovlivňování vídeňských Čechů prostřednictvím československých festivit a svátků

doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. – Ústav českých dějin FF UK

Publicistika českého exilu a krajanská periodika v Rakousku po roce 1948 z hlediska biografie

Daniel Řehák – Ústav pro českou literaturu AV ČR

P ř e s t á v k a

Představení projektu „Wenzel a jeho noviny. Historie českého tisku v „rakouské“ Vídni“

Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D. – Fakulta umění Ostravské univerzity

Český exilový tisk ve Vídni v druhé polovině 20. století

Dr. phil. Jana Starek – Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (do května 2022). V ČR vyučuje na Univerzitě obrany v Brně v rámci kurzů Oddělení výuky a vzdělávání Vojenského historického ústavu (součást Historicko-dokumentačního odboru VHÚ). 

Česká menšina v posledních padesáti letech

Mojmír Stránský, M.A. – Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien a Reálné gymnázium Vídeň, předseda Slovanské Besedy ve Vídni

 

Pořadatel konference: Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, Praha 1, Smetanovo nábřeží 6.

Konference se uskuteční v rámci projektu NAKI č. DG 20P0000P0VV024 Ministerstva kultury ČR.