PŘESUN TERMÍNŮ: Nové kurzy Jak napsat životopis a motivační dopis a Jak na správný veřejný projev

Ilustrační obrázek k tématu

PŘESUN TERMÍNŮ: Nové kurzy Jak napsat životopis a motivační dopis a Jak na správný veřejný projev

Kurzy se v původních termínech neuskuteční. Všem účastníkům dáme vědět e-mailem, jakmile bude možné určitě nová data konání.

Jak napsat životopis a motivační dopis na přijímací zkoušky na VŠ

Vypisujeme další termíny oblíbeného kurzu, který účastníkům pomůže s psaním životopisu a motivačního dopisu. Hodit se bude (nejen) zájemcům o studium.

Cílem kurzu je poskytnout uchazečům základní informace a tipy, jak vhodně napsat motivační dopis a sestavit CV (nejen) pro přijímací zkoušky. Kurz probíhá ve dvou setkáních – na prvním se studenti seznámí s teoretickými přístupy a formou psaní těchto dokumentů. Na druhé setkání dostanou za úkol oba dokumenty zpracovat sami za sebe a společně je na hodině opraví – budou se komentovat nejčastější chyby, ale i diskutovat o tom, jak vhodně formulovat informace a narativní linii motivačního dopisu (které informace zdůraznit, které vynechat).

Kurz je vhodný jako příprava pro druhé kolo přijímacích zkoušek na obor Komunikační studia, ale negarantuje přijetí na VŠ. Bližší informace zde.

Jak na správný veřejný písemný a ústní projev?

Nový kurz je určen nejširší skupině uživatelů češtiny se zájmem o adekvátní vyjadřování. Je zaměřen na písemné i ústní praktické dovednosti nezbytné pro dosažení vhodné formy veřejné komunikace. Zahrnuje např. nácvik psaní e-mailu, životopisu či motivačního dopisu a jiných forem veřejné písemné komunikace i nácvik mluvního projevu. Z hlediska mluveného projevu je kladen důraz na správnou výslovnost, přiměřenou volbu prostředků i celkový neverbální projev. 

Kurz je flexibilní a otevřený potřebám a požadavkům účastníků. Bližší informace zde.