Přihlašování k červnovým státním závěrečným zkouškám

SZZ

Přihlašování k červnovým státním závěrečným zkouškám

V pondělí 18. dubna bude v SIS spuštěno přihlašování na červnové státní závěrečné zkoušky. Termín pro přihlášení je shodný s termínem pro odevzdání závěrečné práce, úterý 3. května 2022.

  • Informace a návody pro studenty, kteří se hlásí ke státní zkoušce jsou na stránkách FSV UK v sekci FAQ.
  • Prosíme studenty, aby se k SZZ přihlásili co nejdříve.
  • Na adrese studentskeprace@fsv.cuni.cz pomáháme studentům s konverzí prací do PDF/A.
  • V odevzdané práci, přílohách ani v posudcích vkládaných do SIS nesmí být osobní údaje (telefon, e-mail, podpis).