Přihlašování k zimním státním závěrečným zkouškám

Přihlašování k zimním státním závěrečným zkouškám

Ve čtvrtek 1. 12. 2022 bude v SISu spuštěno přihlašování na zimní státní zkoušky. Termín pro přihlášení je shodný s termínem pro odevzdání závěrečné práce – úterý 3. 1. 2023.

  • Doporučujeme studentům, aby se přihlásili k SZZ co nejdříve.
  • Informace a návody pro studenty, kteří se hlásí ke státní zkoušce jsou na webu FSV UK v sekci FAQ.
  • Termíny pro splnění studijních povinností jsou 8. 1. 2023 pro bakaláře a 15. 1. 2023 pro navazující.
  • Na e-mailovou adresu studentskeprace@fsv.cuni.cz, se mohou studenti obracet s dotazy k závěrečným pracím a posílat žádosti o konverzi práce do formátu PDF/A.