Probíhá přihlašování do odborných kurzů pro veřejnost

Probíhá přihlašování do odborných kurzů pro veřejnost

Od 2. do 20. září 2023 můžete podávat přihlášky do programu CŽV “Odborné předměty pro veřejnost”. Na IKSŽ se může veřejnost přihlásit na 5 kurzů, včetně kurzu Václava Moravce.

FSV UK nabízí veřejnosti v rámci programu celoživotního vzdělávání studium jednotlivých předmětů bakalářských a navazujících magisterských programů. Všechny předměty jsou jednosemestrální. Studium probíhá v rámci rozvrhu jednotlivých studijních programů a je zamýšleno pro další vzdělávání odborníků v dané oblasti nebo jako zájmové studium. V případě úspěšného zakončení obdrží absolvent potvrzený výpis splněných studijních povinností.  

Předpřipravili jsme pro vás standardní nabídku kurzů pro zimní semestr 2023/24, na které se můžete přihlásit rovnou. 

Konkrétně na našem institutu si veřejnost může zapsat:

Můžete ale také vybírat ze všech kurzů jednotlivých studijních programů FSV pro akademický rok 2023/24. Pokud jste si vybrali kurz, který není ve standardní nabídce, nebo pokud potřebujete další informace o programu CŽV,  kontaktujte prosím Mgr. Denisu Šmejkalovou.

Výše poplatku: 4000 Kč za každý vybraný předmět. Pro uchazeče nad 60 let, pod 18 let, v plném invalidním důchodu bez věkového omezení a se statutem válečného veterána bez věkového omezení je výše poplatku 500 Kč.

Termín podání přihlášek na zimní semestr 2023/24: 2. – 20. 9. 2023  

Elektronická přihláška

Podání přihlášky je bezplatné. 

Více informací najdete zde.