Program AKTION - stipendia do Rakouska

Program AKTION - stipendia do Rakouska

Blíží se termíny pro přihlášení do programu AKTION v Rakousku. Program nabízí stipendia pro přípravu závěrečných prací (magisterské či disertační) pro studující, výzkumné pobyty pro doktorandy či akademické pracovníky, stipendia pro přípravu habilitace pro postdoktorandy a stipendia pro účast na letních jazykových školách.

 

Termíny pro studující

21. 2. 2023 Webinář pro zájemce o stipendijní pobyt vRakousku 

Zveme zájemce o stipendijní pobyt v Rakousku v zimním semestru 2023/2024 na webinář programu AKTION ČR – Rakousko, který se uskuteční on-line 21. února od 16:00 do 17:00 hod. Termín pro podání žádosti o stipendium je 15. března. Zájemci se dozvědí, jak podat žádost o stipendium a jaké jsou podmínky jeho udělení. Webinář je určen pro studenty a studentky magisterských a doktorandských studijních programů veřejných vysokých škol, akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení. Registrační formulář je třeba vyplnit nejpozději do 18. února.

15. 3. 2023 – žádosti o stipendia na přípravu diplomové a disertační práce

 

Termíny pro akademiky a akademičky

27. 2 2023 Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci AKTION

Pokud byste rádi v rámci programu AKTION ČR – Rakousko realizovali společný projekt, přihlaste se na webinář, který se uskuteční on-line 27. února od 16:00 do 17:00 hod. Termín pro podávání návrhů projektů je 15. dubna (pro období 1. července 2023 do 31. prosince 2023). Dozvíte se, jak podat žádost a jaké podmínky má splňovat návrh projektu. Webinář je určen pro akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení veřejných vysokých škol. Registrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 26. února.

15. 3. – žádosti o krátkodobé výzkumné pobyty, žádosti o habilitační stipendia

15. 4. – žádosti VŠ o dotaci pro projektovou spolupráci na období 1.7.–31. 12. 

15. 4. – žádostí o jednoměsíční stipendia pro VŠ pedagogy

O stipendium mohou žádat občané zemí EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří studují/pracují na veřejné vysoké škole v ČR.

Informace o programu v češtině

https://fsv.cuni.cz/mobilita/jine-programy/program-daad-aktion/aktion

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko

Informace o programu v angličtině

https://fsv.cuni.cz/en/exchange/other-programmes/outgoing-students/daad-aktion

https://www.dzs.cz/en/program/aktion-austria-czech-republic

 

9. 2. 2023 Seminář k možnostem mezinárodního vzdělávání, vědecké a pedagogické spolupráce

Tým bilaterálních a multilaterálních programů Domu zahraničního spolupráce připravuje na 9. února pravidelný informační seminář věnovaný možnostem mezinárodního vzdělávání, vědecké a pedagogické spolupráce v programech AIAAKTIONCEEPUS a Fondy EHP. Webinář je určen pracovníkům zahraničních oddělení, oddělení vědy a výzkumu a akademickým pracovníkům.

Vedle představení novinek z jednotlivých programů o svých zkušenostech pohovoří také vybraní absolventi stipendijních pobytů a řešitelé projektů mezinárodního partnerství. Akce proběhne online na platformě MS Teams. Zájemce prosíme o registraci nejpozději do 7. února.

 


Informace a termíny jsou k dispozici také na webu FSV, sekce Aktion a v kalendáři outgoing mobilit