Průzkum mezi studujícími: Komunikace a umělá inteligence

Průzkum mezi studujícími: Komunikace a umělá inteligence

Technologie jsou v dnešní době nedílnou součástí mediálního trhu. Cílem průzkumu prováděného na českých a polských univerzitách je zjistit, jak mladí lidé, vzdělaní v široké oblasti sociální komunikace, kteří se věnují nebo jednou budou věnovat komunikaci profesionálně, vnímají možnosti využití informačních technologií v médiích, zejména umělé inteligence (AI).

Dotazník k vyplnění

Otázky jsou rozděleny do devíti sekcí, vyplňovat lze i na mobilu a nemělo by to trvat déle než 10 minut.  Neshromažďujeme žádné údaje (e-maily, IP adresy a další), výsledky budou využity agregovaně a anonymně. 

Děkujeme vám za váš čas. 

Markéta Kaclová (IKSŽ, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)

Krzysztof Kowalik (Varšavská univerzita)