Schvalování tezí

Schvalování tezí

Teze odevzdané k 15. září 2022 budou nyní posuzovány garanty jednotlivých oborů. Teze, které budou schváleny, pak budou sekretariáty průběžně zapisovat do SISu. Studentům, kterým nebudou teze schváleny, napíšeme zprávu s informacemi, co je nutné v tezích opravit.