Volby do Akademického senátu FSV UK budou na konci listopadu

Volby do Akademického senátu FSV UK budou na konci listopadu

Byly vyhlášeny volby do Akademického senátu FSV UK na volební období 2023–2025, které proběhnou ve dnech 29. a 30. listopadu 2022. Hlasování bude probíhat elektronicky v časovém rozmezí 29. 11. od 9:00 až 30. 11. do 18:00. 

AA FSV UK stanovil termín pro podávání návrhů na kandidáty a kandidátky. Ty bude možné odevzdávat v termínu od 17. října (od 9:00) do 11. listopadu 2022 (do 14:30) prostřednictvím podatelny FSV UK (Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), datové schránky fakulty nebo e-mailem do schránky volební komise. Kandidáti a kandidátky zároveň mohou zasílat své volební programy tajemnici AS FSV UK Tereze Volfové k vyvěšení na webu fakulty. Kandidátní listiny budou zveřejněny nejpozději sedm dní před prvním dnem voleb. 

Adresa pro případné zaslání návrhu kandidáta poštou:

Volební komise AS FSV UK
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1

Návrhy podané po tomto termínu, návrhy podané jiným než uvedeným způsobem nebo návrhy neobsahující všechny potřebné náležitosti dle Volebního řádu AS FSV UK, Čl. 4 nebudou do voleb zaregistrovány.

V AS FSV UK zasedá 20 senátorů, deset z řad pedagogů, deset z řad studenstva. Každý volič obdrží do své fakultní e-mailové schránky voucher, který následně uplatní ve volební aplikaci. Každý má pět hlasů v každé komoře (pedagogické a studentské), tedy celkem deset hlasů. Detaily včetně návodu na použití aplikace budou postupně a včas zveřejňovány.