Volby do Akademického senátu UK už 24. a 25. listopadu – přehled kandidátů

Volby do AS UK

Volby do Akademického senátu UK už 24. a 25. listopadu – přehled kandidátů

24. a 25. listopadu proběhnou volby zástupců do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Za FSV UK do takzvaného velkého senátu volí studenti dva zástupce a dva zástupce vyberou akademičtí pracovníci. 

Dílčí volební komise pro volby do AS UK za FSV UK konstatuje, že ke dni 15. 11. 2021 do 15:00 byly odevzdány následující nominace do obou komor Akademického senátu UK:

Studentská komora:

Pedagogická komora:

Kandidáti se představí v abecedním pořadí svých příjmení akademické obci na veřejném setkání v úterý 23. 11. 17:00 v budově Hollar, místnosti 212. Setkání bude možné sledovat také online prostřednictvím ZOOM na tomto odkaze. Každý kandidát/každá kandidátka bude mít 10 minut na představení svého programu, poté bude následovat diskuse (rovněž 10 minut) a na konci bude následovat poslední slovo každého kandidáta.

Důležité termíny

  • 23. listopadu 2021 17.00 – volební shromáždění a představení kandidátů a kandidátek do AS UK 
  • 24. listopadu 2021 09.00 – zahájení voleb
  • 25. listopadu 2021 18.00 – ukončení voleb
  • 25. listopadu 2021 19.00 – zasedání dílčí volební komise AS FSV UK a vyhodnocení voleb

Návod, jak volit, najdete zde

Bližší informace k volbám naleznete zde

Jak funguje Akademický senát UK?

Akademickém senátu UK jsou zastoupeny všechny fakulty a skládá se ze 70 členů (z toho 34 studentů). Volební období senátorů a senátorek je tříleté. 

V současnosti je v rámci senátu zřízeno sedm pracovních komisí, v nichž senátoři a další jejich členové pracují na konkrétnějších úkolech - např. schvalují rozpočet a rozhodují o hospodaření univerzity, upravují vnitřní předpisy, zabývají se kvalitou studia, kvalitou Kolejí a Menz, inovacemi v informačních službách univerzity a mnohým dalším. Mimo své běžné agendy Akademický senát volí jednou za čtyři roky i kandidáta na rektora.