Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Volby AS UK

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy

24. a 25. listopadu proběhnou elektronické volby do univerzitního Akademického senátu. Každou fakultu v něm reprezentují dva studenti a dva pedagogové – z IKSŽ kandidují Jan Křovák a Alice Němcová Tejkalová. 

AS UK je kontrolním orgánem rektorky a schvaluje vnitřní předpisy i rozpočet univerzity. I když se zdá daleko od fakulty, je mimořádně důležitý. Řadě věcí nelze vyřešit na fakultní, ale pouze na univerzitní úrovni.

Studenti volí studenty, pedagogové pedagogy. Podívejte se na podrobný program kandidujících a nezapomeňte volit.

Více informací.

Jan Křovák

ANT