Žádosti o studentské peníze na ZS 2023

Žádosti o studentské peníze na ZS 2023

Akademický senát FSV UK vyhlašuje termín pro podávání žádostí o studentské peníze na zimní semestr 2023.

Pro žádost o studentské peníze AS FSV UK vyplňte tento formulář

Deadline žádostí je 10. 10. 2023 ve 23:59. Samotné prezentování se uskuteční 13. 10. v 17:00. Žadatelé budou o průběhu setkání včetně přesné místnosti v budově Hollar a harmonogramu prezentace informováni prostřednictvím e-mailu. V nutném a zdůvodněném případě může setkání proběhnout on-line přes některou z běžných platforem. 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na místopředsedu AS FSV UK Jana Volence (jan.volenec@fsv.cuni.cz).

Všechny přihlášené projekty musí splňovat podmínky uvedené zde.