Zapojte se do občanského parlamentu na téma média a demokracie v Česku

Zapojte se do občanského parlamentu na téma média a demokracie v Česku

Centrum pro výzkum kultury a komunikace (CULCORC) v roce 2025 zorganizuje občanský parlament na téma role médií v demokratických společnostech. Občanský parlament bude zasedat celkově čtyřikrát a to v období od března do června 2025.
 
V současnosti hledáme 20 účastníků a účastnic, kteří by se chtěli zapojit do tohoto demokratického experimentu.
 
Občanský parlament patří mezi jeden z demokratických nástrojů, který má za cíl posílit hlas občanů. Činí tak na základě pečlivě připravených setkání, kde se rozhoduje a hlasuje o konkrétních společenských tématech. Každé ze setkání má zasedající občany dovést k formulování rezolucí, které by měly přispět ke zlepšení společnosti. Občanské parlamenty nenahrazují demokraticky volený orgán parlamentu nebo vlády, ale výsledky z těchto setkání mají rozhodovací procesy obohatit.
 
V České republice nejsou občanské parlamenty tak běžné jako v jiných částech Evropy. Jedná se o jedinečnou možnost, aby si čeští občané vyzkoušeli a zúčastnili se tohoto demokratického experimentu.
 
Tématem občanského parlamentu budou média a demokracie v Česku. Účastníci se budou mít možnost do hloubky zamyslet nad tím, jak média přispívají k upevňování a posilování české demokracie. Otázky se budou týkat okruhů jako například, jak uspořádat českou mediální krajinu tak, aby lépe sloužila demokracii? Jak mohou konkrétní mediální obsahy lépe podporovat demokracii a jak umožnit, aby se občané mohli na tvorbě médií podílet?
 
Právě jsme zveřejnili otevřenou výzvu pro účastníky. Pokud byste se chtěli zúčastnit občanského parlamentu o médiích a demokracii v Česku, napište dr. Miloši Hrochovi na emailovou adresu milos.hroch@fsv.cuni.cz. Vaše jméno a email následně zařadíme na seznam potenciálních účastníků, ze kterého vybereme 20 lidí. 
 
Občanský parlament o médiích a demokracii v Česku zaštiťuje Centrum pro výzkum kultury a komunikace CULCORC na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (Univerzita Karlova) jako součást Evropského výzkumného projektu MeDeMAP. Výzkumnou skupinu CULCORC vede mimořádný profesor Nico Carpentier.

Osobní data k občanskému parlamentu o médiích a demokracii v Česku budou zpracována v souladu s GDPR. Pokud se rozhodnete, abychom vaše údaje vymazali nebo pozměnili – nebo pokud budete mít dotazy ohledně způsobu skladování dat –, kontaktujte prosím dr. Miloše Hrocha na milos.hroch@fsv.cuni.cz.