Zúčastněte se fokusní skupiny k well-beingu studujících

Zúčastněte se fokusní skupiny k well-beingu studujících

FSV UK organizuje focus group k well-beingu za účelem zjištění názorů, postojů a zkušeností studujících k této problematice. Zjištěná data budou využita k vytvoření a implementaci nástrojů k podpoře well-beingu studujících na Univerzitě Karlově. Za tímto účelem hledáme studující bakalářského i magisterského studia. Veškeré informace budou zpracovány anonymně.

Focus group proběhne v pátek 27. ledna 2023 od 9:30 do 11:30 v místnosti 212 na Hollaru. 

Bližší informace poskytne a přihlášky k účasti ve focus group přijímá Zuzana Kasáková, kasakova@fsv.cuni.cz