Profesor Nico Carpentier byl zvolen předsedou nejglobálnější světové asociace pro výzkum médií a komunikace

Profesor Nico Carpentier byl zvolen předsedou nejglobálnější světové asociace pro výzkum médií a komunikace

Novým předsedou Mezinárodní asociace pro výzkum médií a komunikace (IAMCR) byl zvolen Nico Carpentier z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Klíčovou výzkumnou asociaci tak poprvé v její více než šedesátileté historii povede osobnost z českého vědeckého prostředí.

IAMCR je přední světovou profesní organizací v oblasti výzkumu médií a komunikace. V současné době má na dva tisíce aktivních členů.

„Mým cílem je, aby naše asociace rostla, stejně jako celosvětově roste zájem o studium komunikace a médií jako takových. To však při zachování všeho, co je nám drahé, zejména při zachování kritického odstupu, globální perspektivy a našeho závazku k akademické kvalitě,“ říká ke své volbě profesor Nico Carpentier.

Carpentier patří mezi světově nejviditelnější odborníky v oblasti komunikace a médií, ale též politiky a kultury.

Nico Carpentier

„Když se profesor Carpentier před dvěma lety rozhodl přesídlit do Prahy a spojit svou profesní budoucnost s Univerzitou Karlovou, znamenalo to pro naše pracoviště přelomový okamžik i velkou výzvu. A také důkaz, že naše univerzita dokázala třiceti let od pádu komunistického režimu, ukončení ideologického pošlapávání společenských věd a jejich umělé izolace bezezbytku využít. A dokázala obnovit svůj lesk i v očích mezinárodní vědecké komunity. Volbu profesora Carpentiera do čela IAMCR považuji za další z dokladů, že jsme se vrátili mezi nejvýznamnější světová centra vědy a vzdělání. A také za mimořádný závazek protože dobré jméno a důvěra se u zahraničních partnerů nelehko získávají, a ještě obtížněji udržují,“ uvádí ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Jakub Končelík.

Nico Carpentier naplno působí na Univerzitě Karlově od počátku roku 2019 jako mimořádný profesor na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Spolupracuje též s Vrije Universiteit Brussel, univerzitami v Uppsale a Loughborough a Cyprus University of Technology.

Kompletní výsledky voleb do výkonného výboru Mezinárodní asociace pro výzkum médií a komunikace (International Association for Media and Communication Research) jsou k dispozici na webu IAMCR.