Studenti doktorského studia

Studenti doktorského studia

Český studijní program

Jméno Téma dizertační práce Oblasti (dalšího) zájmu Kontaktní e-mail
Batistová Anna Kulturní publicistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové války    
Dobosiová Martina Změna paradigmatu v mediální výchově: Přechod od masové komunikace k mobilní komunikaci    
Doležal Aleš Vladimír Remek na pomezí vědy a propagandy ve vysílání ČST a ČSRO audiovizuální média, věda v médiích, film v médiích al.dolezal@email.cz
Géla František Proměny vizuálního stylu v české sportovní fotožurnalistice po přechodu z klasické filmové na digitální fotografii fotožurnalistika, vizuální komunikace, sportovní fotografie, televizní žurnalistika, nové metody a technologie v televizní žurnalistice frantisek.gela@fsv.cuni.cz
Gottstein Yulia Dark Participation and the Perception of its Moderation in Czech Media through the Lens of Totalitarian Past social media, online participation, network public sphere, social theories of trust 48760089@fsv.cuni.cz
Hájková Karolína Váhání v očkování a antibiotická rezistence: komunikační strategie pro zlepšení situace v České republice zdravotnictví, health communication, veřejné zdraví, dezinformace a misinformace karolina.hajkova.kh@gmail.com
Halamková Veronika Datová žurnalistika v ČR: Úroveň datové gramotnosti ve společnosti a její význam pro práci datových novinářů    
Hanák Peter Porovnanie vývoja regulácie masmédií v Českej republike a Slovenskej republike po roku 2000    
Hanzal Jaromír Česká média, společnost a "Al-Džazíra efekt": reflexe fenoménu média a politika, média v procesech změny režimů, soft power, státní média ve 21. století, globální komunikační proudy, média a válka, terorismus, české zahraniční zpravodajství jaromir.hanzal@fsv.cuni.cz
Háša Marek Human care, human-less: A phenomenological understanding of supportive digital interactions in the lives of socially isolated older adults mediální zkušenosti seniorů a dětí, digitální gramotnost, nová média, virtuální realita, osvětové kampaně, zdravotní komunikace a inovace, behaviorální design marek.hasa@fsv.cuni.cz
Hodboď Vojtěch Sebreflexe vlastní mediální zkušenosti jako rozvoj mediální gramotnosti mediální zkušenost, sebereflexe, mediální výchova, mediální gramotnost, new literacy studies, film a spiritualita, holismus, sociální konstruktivismus vojtech.hodbod@fsv.cuni.cz
Horký Petr Mediální prezentace dvojice Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund v letech 1947 – 1969   Petr.horky@fsv.cuni.cz
Houška Jan Expats in the Czech game industry game studies, game production studies, studie mediálních producentů, videoherní reprezentace postav (etnická, genderová, národnostní), kvalitativní obsahová analýza, reprezentace válek ve videohrách, othering, postkolonialismus jan.houska@fsv.cuni.cz
Hrbáčková Anna Sportovní novinářky pohledem sportovců a diváků sportovní žurnalistika, sportovní PR, gender studies anna.hrbackova@fsv.cuni.cz
Chladová Marta Čeští sportovní novináři: stereotypy, mýty a skutečnost    
Chrenčík Roman Směŕujeme ke změně tématu na komparativní analýzu veřejnoprávních médií v severní, střední a jižní Evropě… Historie médií, mediální systémy, analýzy, mediální výchova a gramotnost, sportovní žurnalistika. Roman.chrencik@fsv.cuni.cz
Ivanišová Markéta Memetika - hledám, je mi vyhledáno    
Jansa Petra The social and cultural role of the festival in the image of the city and the identity of local residents: The intersection of media and cultural geography media geographies, critical theories, cultural studies, audience research, (qualitative) content analysis, ethnographic research in media studies, festival studies, cultural heritage as cultural identity and memory petra.jansa@fsv.cuni.cz
Karaščáková Zuzana Profesná identita a sebapoňatie novinárov v prostredí českého Twitteru    
Jarolímková Zuzana Formování mediálního obrazu války na Ukrajině skrze zobrazování masakrů fotožurnalismus, válečná fotožurnalistika, vizuální tropy, smrt ve fotožurnalistice, truchlení ve fotožurnalistice 57836041@fsv.cuni.cz
Karel Kryštof Diskurz o klimatické změně v českých online médiích    
Kárníková Lydie Discourse on Communism in post-socialist Czech Republic: Memory, Heritage and Media Memory studies, cultural studies, critical discourse analysis, discourse-historical analysis lydie.karnikova@fsv.cuni.cz
Kmeťková Zuzana Úloha médií v politickej kampani    
Katz Philip Study of Political Cartoons as a Communicative Tool in Czechoslovakia in the 50's-80's Marketing communication philip.katz@fsv.cuni.cz
Kohout David Estetizace každodennosti? Novinářská fotografie na pomezí moderní a postmoderní situace    
Kopřivová Kristýna Construction of Palestinian identity in the videoart produced by Palestinian artists discourse studies (all branches), film, art, moving image, social constructivism etc. kristyna.koprivova1@gmail.com, kristyna.koprivov@fsv.cz
Kotoučová Ditta Antisemitismus v Československu mezi lety 1933 až 1935 ve vybraném českém tisku    
Křemen Pavel Role čs. televize v mediální kampani proti Chartě 77    
Lábová Sandra Photojournalism after Digitalization: State of Photojournalism in the Czech Republic    
Lebedová Veronika Problémy role médií v (české) postmoderní společnosti    
Langer Miroslav Zpravodajské hodnoty v české sportovní žurnalistice sport a média, sportovní žurnalistika, výběr zpráv a zpravodajské hodnoty, (klasická) hudba v médiích miroslav.langer@fsv.cuni.cz; miroslav.langer@seznam.cz
Macků Lucie      
Maňák Vratislav Česká literární reportáž po roce 1945 novinářské žánry, vztah literatury a žurnalistiky, tvůrčí psaní, naratologie, mytologie vratislav.manak@fsv.cuni.cz
Mňuková Dominika Mediální diskurz o sociálních nerovnostech v éře neoliberalismu a pozdního kapitalismu mediální diskurz o sociálních nerovnostech, sociologie médií, kritické teorie dominika.mnukova@fsv.cuni.cz
Novota Michal Marketingový manažment a životný cyklus politických subjektov    
Nainová Victoria Vliv digitálních médií na integraci imigrantů do společnosti - komparativní analýza minority studies, chidren studies, digital participation, audience studies, media use, media effects, identity victoria.nainova@fsv.cuni.cz
Novotný Jan Deformalizace vizuálního jazyka v mediální komunikaci vizuální komunikace, vizuální sémiotika, teorie grafického designu, jazyk v médiích, materialita vizuálních médií 79659203@fsv.cuni.cz
Odstrčilová Klára News for children aged 11-17: How should public media communicate journalism on social media?
Comparative research between Czech Republic and France
  klara.odstrcilova@fsv.cuni.cz
Osvaldová Lucia Mládežnícke denníky socialistickej ČSR a ich vplyv na súčasné periodiká    
Ortová Nina Mediální obraz obezity a zdravého životního stylu a jejich dopady na společnost health communication, body image v médiích; etika médií, media relations a influencer marketingu nina.ortova@fsv.cuni.cz
Pavlíčková Tereza Jak si mediální publika „domýšlejí“ autora: Hermeneutický pohled na představu mediálních publik o autorovi jakožto nástroji mediálních publik v procesu interpretace. výzkum mediálních publik, digitalní média, sociální média a jejich užití, kulturální studia, phenomenologie, tereza.pavlickova@fsv.cuni.cz
Oukropec Jindřich Řízení dobré pověsti značky v éře fake-news dezinformace, brand, PR, krizová komunikace, strategická komunikace, odpovědnost a kritika komerční komunikace, komunikace neziskových organizací jindrich.oukropec@fsv.cuni.cz
Prajerová (Junová) Magdalena Týdeník Rozvoj jako médium českožidovského hnutí    
Poliaková Karolína Critical Discourse Analysis of the Dynamic Relationship Between Art and Science Science Communication, Art-Science, Science Journalism, Critical Discourse Analysis, Epistemology karolina.poliakova@fsv.cuni.cz
Půrová Adéla Ekonomika a obchodní modely českých médií. Krize jako katalyzátor změn.    
Ravbar Barbara Refugee Crisis through Media Lenses: Intersectionality of Race, Gender and Xenophobia in Reporting on Ukrainian and Syrian Refugee Crisis gender and media, minority studies, human rights, fake news, media representation barbara.ravbar17@gmail.com
Rektorová Lucie Role ženy v evropské společnosti 21. století v kontextu komunikace vlivových skupin na práva žen v otázce svobodné volby přerušení těhotenství. vládní komunikace, regionální rozvoj, mediální gramotnost, státní správa lucie.rektor@gmail.com
Roemer (Kavanová) Lucie Mediální výchova na středních odborných školách a učilištích v znevýhodněných lokalitách v kontextu politické participace    
Rosenfeldová Jana Komparativní analýza národních veřejných debat o Evropské unii a míra jejich europeanizace – vzniká evropská veřejná sféra?    
Růžička Daniel DOSAVADNÍ Projevy československé přestavby ve vysílání Československé televize v období 1986 - 1989 - ZAŽÁDÁNO O ZMĚNU NÁZVU: Přestavba na obrazovkách ČST. Proměna zobrazování politických událostí 1986-1989 v hlavní zpravodajské relaci Televizní noviny historie médií, historie ČR od roku 1945, politologie, média, veřejnoprávní média daniel_ruzicka@seznam.cz
Řičicová Hana Hranice práce v kreativních průmyslech sociologie médií, kulturální studia, kritická teorie, prekarizace, práce ricicovahana@gmail.com
Szajter Radomír Reprezentace reality v současném autobiografickém komiksu    
Skalický Matěj Konvergence a remediace: vznik zpravodajských podcastů v České republice radio & podcast studies matej.skalicky@fsv.cuni.cz
Škodová Markéta Ústav pro výzkum veřejného mínění a jeho obraz na stránkách Rudého práva v letech 1967-1969    
Součková Barbora Válka jako „mužská záležitost“? Vizuální reprezentace genderu a genderových rolí v mediálním zobrazení konfliktu na Ukrajině fotožurnalismus, válečná fotožurnalistika, média a gender, vizuální stereotypizace barbora.souckova@fsv.cuni.cz
Sýsová Kateřina AKTIVISMUS V MÓDNÍ FOTOGRAFII. Významná společenská témata ve módních editorialech časopisu Vogue CS    
Veselková Zuzana Kam se jiní bojí    
Šimková Karolína Digital media as a bogeyman for teachers? A study of reflection on digital media in media education in Czech primary schools media literacy, media education, digital media, digital literacy, social media, young people karolina.simkova@fsv.cuni.cz
Šuhajová Klára České internetové seriály a faktory ovlivňující jejich podobu populární kultura, narativní analýza, fan studies, filmová studia klara.suhajova@seznam.cz
Švecová Martina Generace Z jako interaktivní publikum v procese selektivity informací analýza médií zo zameraním na slovenskú politickú scénu, CRM a marketing - predovšetkým so zameraním na využitie IoT a AI svecova.martina@centrum.cz
Vlček Tomáš Projevy československé Přestavby ve vysílání Československého rozhlasu v období 1986 - 1989 Leninská otevřená informovanost a její uplatňování v Československém rozhlase. tomas.vlcek@email.cz
Vodičková Karolína Zvýšení konkurenceschopnosti video on demand platforem (VOD) prostřednictvím
moderních komunikačních nástrojů v marketingové praxi
film and television studies, film marketing, film production karolina.vodickova@fsv.cuni.cz
Zápotocký Jan Afektivní obrat politické komunikace na sociálních sítích sociální média, politická a marketingová komunikace, sociologie médií, emotivní aspekty komunikace (např. memy, emotikony, hate speech, trolling, parasociální vztahy apod.), virtuální etnografie jan.zapotocky@fsv.cuni.cz
Zavadilová (Pavelcová) Tereza Proměny komunikace církve ve třetím tisíciletí: Reforma vatikánských médií a její vlivy v době krize důvěryhodnosti    
Zavřelová Monika Autorské přístupy k mediálnímu dialogu v českých audiovizuálních médiích: konverzační styly, strategie a techniky    
Zima Michal Politický leadership v souvislosti s pandemií COVID-19    
Zoghbi Aicha What is the construction of the power of radio in the impact narratives on Radio Alger (RA) and
the Voice of Fighting Algeria (VFA), produced by French Government Officials and Algerian
Nationalists between December 1956- July 1962?.
Communication and media studies(Radio during the Algerian war) 77284444@fsv.cuni.cz
Zunová Anna Postoj studentů žurnalistiky k novinářské etice: Porovnání České republiky s USA    

Anglický studijní program

 

Jméno Téma dizertační práce Oblasti (dalšího) zájmu Kontaktní e-mail
Ariestya Angga Slow Fashion Movement in the Digital Realm and Its Implication to Sustainable Consumption Sustainability communication, Environmental Communication, Green PR & Marketing Communication, New Media, Audiences angga.ariestya@fsv.cuni.cz
Bilunov Denis History of Anti-Putin opposition: search for new narrative, new communication tools and new leadership Populism, alternative media, disinformation denis.bilunov@fsv.cuni.cz
Dağdelen Mazlum Kemal The Discursive Construction of Turkishness in the Children Magazines Published in the TRNC between 1974-1986 Nationalism Studies, Childhood Studies, Discourse Theory mazlum.dagdelen@fsv.cuni.cz
Dokumaci Muhammet Ali Alternative Constructions of the Home    
Dube Bakidzanani The discursive constructions of Africa in African films: A reception analysis of Nollywood and South African films among audiences in Zimbabwe Media representation, Critical Discourse Analysis, Film studies, Identity, Othering, Reception Studies bakidzanami.dube@fsv.cuni.cz
Gatsi Lynn Caroline Exploring the role of Participatory development communication to address HIV and AIDS amongst Adolescent Girls and Young Women (AGYW). A case of Mbire District, Zimbabwe. Health Communication lynngatsi@gmail.com
Gomes, Lapa Tiago EU’s far-right use of populist communication on social media    
Kass Susanne Helene Influences of emergent and changing semiotic technologies on situated environmental knowledge environmental communication, art activism, communication practices, philosophy of media, trans-/interdisciplinary communication susanne.kass@fsv.cuni.cz
Koubayová Nathalie Understanding users’ responses to different framings of disclosure of customer care chatbots’ identity human-computer interaction, chatbots, online customer care, virtual agents, disclosure nathalie.koubayova@fsv.cuni.cz
Kumorowski Sandra Communication and media as strategic business tools for fine artists: Socio-economic analysis of the origins and development from renaissance to present Arts marketing & management, museum studies, art economics, art markets, art history, mass communication and media, place theory sandra.kumorowski@fsv.cuni.cz
Martinez Suky Voices of Water: Discursive Constructions of Contamination Caused by Human-Nature Relations, an Autoethnographic Analysis using Photographic Representation of Contamination to River Water Flows Environmental Communication, Climate Change, Political Ecology, Urban Ecology, Art-Based Research, Human-Nature Relations, Water Issues symartinez8@gmail.com
Miessler Jan Media system: the concept, its scope and its limitations media sociology, East Asian media jan.miessler@fsv.cuni.cz
Minanto Ali Contemporary street art in Yogyakarta, Indonesia:
Signification and struggle in the production and (re)claiming of urban space
Visual Culture, Alternative Media, Cultural Geography,, urban studies ali.minanto@fsv.cuni.cz
Nielsen Daniel Value Extraction of Digital Gameplay: Audience and Producer Struggle Game Studies, Cultural Studies, Cultural Production, Fan Studies, Political Economy, Digital Labor, Platform Studies daniel.nielsen@fsv.cuni.cz
Ravbar Barbara Refugee Crisis through Media Lenses: Intersectionality of Race, Gender and Xenophobia in Reporting on Ukrainian and Syrian Refugee Crisis gender and media, minority studies, human rights, fake news, media representation barbara.ravbar17@gmail.com
Vuković Silvija Leadership in the 21st century – failing political leadership and decline of traditional political parties, permanent campaigning, politics, and marketing tools
(Celebrity populism in Croatia, Czech Republic, Poland and Slovakia)
Political communication, Celebrity politics, Media and populism, Social media and politics silvija.vukovic@fsv.cuni.cz
Zamir Sadia The discursive construction of democracy in Pakistan: A critical discourse analysis of television
news from Pakistan and its Others
Media representation, Critical Discourse Analysis, Othering, Democracy, TV news media sadia.zamir@fsv.cuni.cz