Studenti doktorského studia

Studenti doktorského studia

Český studijní program

Příjmení a jméno studenta Téma dizertační práce  
Bártová Kateřina Vizuální rámcování evropské migrační krize v deníku MF Dnes a měsíčníku Reportér v průběhu let 2015 - 2018  
Batistová Anna Kulturní publicistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové války Přerušeno
Dobosiová Martina Změna paradigmatu v mediální výchově: Přechod od masové komunikace k mobilní komunikaci Přerušeno
Doležal Aleš Vladimír Remek na pomezí vědy a propagandy ve vysílání ČST a ČSRO  
Géla František Proměny vizuálního stylu v české sportovní fotožurnalistice po přechodu z klasické filmové na digitální fotografii  
Halamková Veronika Datová žurnalistika v ČR: Úroveň datové gramotnosti ve společnosti a její význam pro práci datových novinářů Přerušeno
Hanák Peter Porovnanie vývoja regulácie masmédií v Českej republike a Slovenskej republike po roku 2000 Přerušeno
Hanzal Jaromír Česká média, společnost a "Al-Džazíra efekt": reflexe fenoménu  
Háša Marek Human care, human-less: A phenomenological understanding of supportive virtual experiences in the lives of socially isolated adults
Hodboď Vojtěch Sebreflexe vlastní mediální zkušenosti jako rozvoj mediální gramotnosti  
Horký Petr Mediální prezentace dvojice Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund v letech 1947 – 1969  
Houška Jan Expats in the Czech game industry  
Hrbáčková Anna Sportovní novinářky pohledem sportovců a diváků  
Chladová Marta Čeští sportovní novináři: stereotypy, mýty a skutečnost  
Chrenčík Roman Vojtěch Dolejší: Komunistický šéfredaktor  
Chudoba David Zákonný požadavek objektivity a vyváženosti v kontextu mediální výchovy jakožto evolučního stupně regulace médií Přerušeno
Ivanišová Markéta Memetika - hledám, je mi vyhledáno  
Jansa Petra Sociokulturní dopady festivalů v kontextu mediálních studií  
Karaščáková Zuzana Profesná identita a sebapoňatie novinárov v prostredí českého Twitteru Přerušeno
Karel Kryštof Diskurz o klimatické změně v českých online médiích  
Kárníková Lydie „V našem zájmu“: Proměny ideologických rámců v pozadí českého zpravodajského diskurzu od 90.let po současnost
Katz Philip The Role of Differential Decoding in Media aimed at Generation Z: An Examination of Preferred Reading(s) Encoded in Marketing Media
Kmeťková Zuzana Úloha médií v politickej kampani Přerušeno
Kohout David Estetizace každodennosti? Novinářská fotografie na pomezí moderní a postmoderní situace Přerušeno
Kopřivová Kristýna Construction of Palestinian identity in the videoart produced by Palestinian artists  
Kotoučová Ditta Antisemitismus v Československu mezi lety 1933 až 1935 ve vybraném českém tisku  
Křemen Pavel Role čs. televize v mediální kampani proti Chartě 77  
Langer Miroslav Zpravodajské hodnoty v české sportovní žurnalistice  
Lebedová Veronika Problémy role médií v (české) postmoderní společnosti Přerušeno
Lysoněk Tomáš Pokles pozornosti médií v čase u témat s dlouhodobým vývojem na příkladu zpravodajství o nezaměstnanosti Přerušeno
Maňák Vratislav Česká literární reportáž po roce 1945  
Mňuková Dominika Mediální diskurz o sociálních nerovnostech v éře neoliberalismu a pozdního kapitalismu  
Nainová Victoria Vliv digitálních médií na integraci imigrantů do společnosti - komparativní analýza  
Novota Michal Marketingový manažment a životný cyklus politických subjektov Přerušeno
Odstrčilová Klára News for children aged 11-17: How should public media communicate journalism on social media? Comparative research between Czech Republic and France
Ortová Nina Ethical aspects of cooperation between marketing communication and PR, media and influencers in the Czech environment
Osvaldová Lucia Mládežnícke denníky socialistickej ČSR a ich vplyv na súčasné periodiká Přerušeno
Oukropec Jindřich Řízení dobré pověsti značky v éře fake-news  
Pavlíčková Tereza Jak si mediální publika „domýšlejí“ autora: Hermeneutický pohled na představu mediálních publik o autorovi jakožto nástroji mediálních publik v procesu interpretace. Přerušeno
Podzimek Jan Sémiotická struktura labelizace v persuazivní komunikaci: Peirceovská perspektiva  
Poliaková Karolína Critical Discourse Analysis of the Dynamic Relationship Between Art and Science  
Prajerová Magdalena Týdeník Rozvoj jako médium českožidovského hnutí Přerušeno
Půrová Adéla Ekonomika a obchodní modely českých médií. Krize jako katalyzátor změn. Přerušeno
Roemer Lucie Mediální výchova na středních odborných školách a učilištích v znevýhodněných lokalitách v kontextu politické participace
Rosenfeldová Jana Komparativní analýza národních veřejných debat o Evropské unii a míra jejich europeanizace – vzniká evropská veřejná sféra?
Růžička Daniel Projevy tzv. československé přestavby ve vysílání Československé televize v období 1986 - 1989  
Skalický Matěj Dopady mediální konvergence na rozhlasové vysílání: případová studie podcastu Vinohradská 12  
Sýsová Kateřina AKTIVISMUS V MÓDNÍ FOTOGRAFII. Významná společenská témata ve módních editorialech časopisu Vogue CS
Szajter Radomír Reprezentace reality v současném autobiografickém komiksu Přerušeno
Šimková Karolína Stále dlouhá cesta k mediálně gramotným studentům. Rozdíly v implementaci mediální výchovy do koncepce všeobecného vzdělávání v Belgii a v České republice
Škodová Markéta Ústav pro výzkum veřejného mínění a jeho obraz na stránkách Rudého práva v letech 1967-1969 Přerušeno
Lábová Sandra Photojournalism after Digitalization: State of Photojournalism in the Czech Republic  
Šuhajová Klára České internetové seriály a faktory ovlivňující jejich podobu  
Švecová Martina Generace Z jako interaktivní publikum v procese selektivity informací  
Veselková Zuzana Kam se jiní bojí Přerušeno
Vlček Tomáš Projevy československé Přestavby ve vysílání Československého rozhlasu v období 1986 - 1989  
Vodičková Karolína Zvýšení konkurenceschopnosti organizací/podniků prostřednictvím moderních komunikačních nástrojů v marketingové praxi
Zápotocký Jan Rituální aspekty komunikace politických aktérů v nových médiích a jejich vliv na adopci nových médií Přerušeno
Zatřepálková Hana Německý tisk v Praze jako obraz česko-německých vztahů v období 1918 až 1945 na příkladu ekonomického týdeníku Die Wirtschaft Přerušeno
Zavadilová (Pavelcová) Tereza Proměny komunikace církve ve třetím tisíciletí: Reforma vatikánských médií a její vlivy v době krize důvěryhodnosti
Zavřelová Monika Autorské přístupy k mediálnímu dialogu v českých audiovizuálních médiích: konverzační styly, strategie a techniky
Zima Michal Politický leadership v souvislosti s pandemií COVID-19  
Zunová Anna Postoj studentů žurnalistiky k novinářské etice: Porovnání České republiky s USA  

Anglický studijní program

Student Topic
Apostolova, Marija Filling the knowledge gap: The effects of language and perceived informativeness of “green” and “ethical” online product descriptions on consumers’ purchase intentions
Ariestya, Angga Slow Fashion Movement in the Digital Realm and Its Implication to Sustainable Consumption
Bakidzanani, Dube The discursive constructions of Africa in African films: A reception analysis of Nollywood and South African films among audiences in Zimbabwe
Bilunov, Denis History of Anti-Putin opposition: search for new narrative, new communication tools and new leadership
Dağdelen, Mazlum Kemal Discursive Construction of Turkishness in Children Magazines Published in TRNC between 1974-1986
Dokumaci, Muhammet Ali Alternative Constructions of the Home
Gomes, Lapa Tiago EU’s far-right use of populist communication on social media
Kass, Susanne Helene The construction of environmental knowledge in Swedish electronic media productions - Media texts as mediator and mitigator of conflicting environmental discourses
Koubayová, Nathalie Understanding users’ responses to different framings of disclosure of customer care chatbots’ identity
Kumorowski, Sandra Communication and media as strategic business tools: Socio-economic analysis of the origins and development from renaissance to present
Miessler, Jan Media system: the concept, its scope and its limitations
Minanto, Ali Street Art as An Aesthetic Resistance: Phenomena and Discourse of Street Art in Yogyakarta
Nielsen, Daniel Value Extraction of Digital Gameplay: Audience and Producer Struggle
Vuković, Silvija Leadership in the 21st century – failing political leadership and decline of traditional political parties, permanent campaigning, politics, and marketing tools (Celebrity populism in Croatia, Czech Republic, Poland and Slovakia)
Zamir, Sadia Representations of Pakistan in International News Media Stories: The Practice of Othering
Zoghbi Aicha How did French colonialism and de-colonialism impact Algerian radio? Comparative study between the Algerian radio before and after the Independence war (1954-62)