Časté otázky

Na co se často ptáte?

Když chci studovat Marketing / Mediální studia / Žurnalistiku, co jsou ta Komunikační studia?

Marketing, Mediální studia a Žurnalistika jsou tři specializace bakalářského studijního programu, který se souhrnně jmenuje Komunikační studia. Po ukončení bude na diplomu napsáno: Komunikační studia se specializací Marketing/Mediální studia/Žurnalistika/

Mohu se přihlásit do více specializací najednou?

To bohužel nelze. Lze se přihlásit a skládat přijímací zkoušky pouze do jedné specializace. (Teoreticky by bylo možné se další rok přihlásit do další specializace, ale takový souběh dvou prezenčních studií nedoporučujeme.)

Mohu přestoupit v průběhu studia z jedné specializace do druhé?

Přestoupit v průběhu studia nelze, protože specializační předměty jsou rozesety po celém studijním plánu již od prvního semestru 1. ročníku a ty by při přestupu chyběly. Zato studijní plán umožňuje si v rámci volitelných předmětů zvolit i předměty jiných specializací a dokonce některé předměty jsou společné.

Má obor také kombinovanou (postaru dálkovou nebo distanční) formu studia?

Nemá a v dohledné době zavedení této formy neplánujeme.

Jak se mám připravit na přijímací zkoušky?

Na SCIO test a angličtinu je třeba se připravit jako na každou jinou vysokou školu. Požadavky pro ústní část zkoušky jsou naleznete zde.

Mohu po absolvování tohoto oboru pokračovat v navazujícím magisterském studiu?

Určitě, dokonce je možno kombinovat změnu oboru. Příklad: Vystuduji Komunikační studia se specializací Žurnalistika, a v navazujícím magistru pokračuji v Mediálních studiích. Nebo vystuduji v bakaláři specializaci Marketingu a PR a v navazujícím magistru pokračuji se Žurnalistikou. Více info naleznete zde.  

Na koho se mohu obrátit v případě dotazů a nejasností?

Navštivte Den otevřených dveří nebo napište přímo garantovi oboru, prof. MgA. Martinu Štollovi, Ph.D.