24. ročník kongresu EUPRERA pořádala Katedra MKPR FSV UK

24. ročník kongresu EUPRERA pořádala Katedra MKPR FSV UK

EUPRERA - The European Public Relations Education and Research Association - pořádá každý podzim ve spolupráci s vybranou evropskou univerzitou či vysokou školou uznávaný kongres zaměřený na nejaktuálnější výzkumná témata, výzkumné metody a výzvy v oblasti PR. 

Tentokrát kongres proběhl v Praze, s tématem "Odpovědná komunikace - nebo komunikace odpovědnosti?" Přípravy koordinovaly Hana Moravcová a Denisa Hejlová z Katedry MKPR FSV UK.

Hana Moravcová a Denisa Hejlová před diváky

Hlavní program se odehrával na Hollaru a na nedaleké UMPRUM. Podařilo se tak navázat na spolupráci, která započala v oblasti fashion marketingu a propojuje svět marketingu, umění a odpovědnosti.

Letošní EUPRERA byla ojedinělá tím, že se tématem "Odpovědná komunikace - nebo komunikace odpovědnosti?" nezaměřovala pouze na implementaci ESG (z anglického „Environmental, Social, and Governance“), ale především zkoumala jeho etické hranice, srozumitelnost a účinnost.

Přísná legislativa, která se nyní týká velkých, ale brzy i středních firem, vede k tomu, že si konzultanti účtují neuvěřitelně vysoké částky za tvorbu ESG reportů. Jaké však budou reálné dopady? Co toto povinné zveřejňování dat přinese? Úlohou komunikace je nejen vytvářet zdání odpovědnosti, ale jednat skutečně zodpovědně - a to je obrovská výzva. Program konference se k ESG stavěl neutrálně a zaměřil se na to, jak k tomuto tématu přistupovat tak, aby se skutečně řešily environmentální a společenské problémy, a nevytvářela se pouze zdánlivá zelená nebo přívětivá image.

Kongres EUPRERA 2023 navštívilo 167 účastníků a účastnic z 28 zemí.

Hlavní hosté

Ganga Dhanesh (Department of Communication, University of Maryland) s přednáškou Public Relations & Responsibility: Pricklier Relations in Polarized Times

Lars Thøger Christensen (Department of Management, Society and Communication, Copenhagen Business School) s přednáškou Performative Dynamics Of Aspirational Talk

Morten Huse (Department of Communication and Culture, BI Norwegian Business School) s přednáškou Resolving the crisis in research by changing the game

 

Otevření Centra pro strategickou komunikaci

Ganga Dhanesh, spolu s Ansgarem Zerfassem, během kongresu symbolicky otevřela nové Centrum pro strategickou komunikaci, které založila docentka Denisa Hejlová z IKSŽ FSV UK. Jeho cílem je rozvíjet výzkum a celoživotní vzdělávání v oblasti strategické komunikace. 

Přestřihávání pásky Centra pro strategickou komunikaci

Organizaci kongresu podpořila společnost Mattoni.

Fotografie: Tomáš Pacovský