Den otevřených dveří doktorského studia na IKSŽ | 15. 2. 2024

Doktorské studium Mediální a komunikační studia FSV UK, Den otevřených dveří

Den otevřených dveří doktorského studia na IKSŽ | 15. 2. 2024

Srdečně zveme všechny zájemce a zájemkyně o doktorské studium, vyučovaném v českém jazyce, na setkání na Hollaru, které proběhne 15. února v 16:00 v místnosti H112.

Postgraduální obor Mediální a komunikační studia je určen všem, kteří se hlouběji odborně
zajímají o:

  • studium masových médií jako svébytného typu sociální, resp. veřejné a masové komunikace,
  • historický a současný vývoj médií,
  • média jako součást kultury a mediální problematiku obecně,
  • metodologii studia komunikace a médií a
  • základní i aplikovaný výzkum médií a mediální komunikace.

Podívejte se na informace o přijímacím řízení a přehled letošních návrhů projektů disertační práce

Termín pro podání přihlášek je 30. 4. 2024

V případě potřeby se obraťte na Centrum doktorských studií IKSŽ: cds.iksz@fsv.cuni.cz