Den otevřených dveří doktorského studijního programu

UK

Den otevřených dveří doktorského studijního programu

Srdečně zveme všechny zájemce o doktorské studium na setkání na Hollaru, které proběhne 8. března od 17 hodin v místnosti H108.

Postgraduální obor Mediální studia je určen všem, kteří se hlouběji odborně zajímají o:

  • studium masových médií jako svébytného typu sociální, resp. veřejné a masové komunikace,
  • historický a současný vývoj médií,
  • média jako součást kultury a mediální problematiku obecně,
  • metodologii studia komunikace a médií a
  • základní i aplikovaný výzkum médií a mediální komunikace.

Podívejte se na informace o přijímacím řízení a přehled letošních návrhů projektů disertační práce.

Termín pro podání přihlášek k prezenčnímu i distančnímu studiu je 30. dubna 2022.