Přihlaste se na doktorské studium

Přihlaste se na doktorské studium

Do 30. dubna 2024 je možné podávat přihlášky na prezenční i kombinované doktorské studium. Podívejte se na navrhované projekty disertační práce v českém a anglickém jazyce.

Postgraduální obor Mediální studia je určen všem, kteří se hlouběji odborně zajímají o:

  • studium masových médií jako svébytného typu sociální, resp. veřejné a masové komunikace,
  • historický a současný vývoj médií,
  • média jako součást kultury a mediální problematiku obecně,
  • metodologii studia komunikace a médií a
  • základní i aplikovaný výzkum médií a mediální komunikace.

Studium je zaměřeno na přípravu k samostatné vědecké a pedagogické práci v oblasti mediálních studií a teorie masové (mediální) komunikace na vysokých školách. Každý projekt bude podpořen stipendiem. 

Podrobné informace 

 

Den otevřených dveří

Pokud uvažujete o podání přihlášky na doktorský studijní program Mediální a komunikační studia na IKSŽ a chcete se dozvědět více o doktorském studiu a podmínkách přijetí, přijďte na Den otevřených dveří, který se bude konat 15. února 2024, osobně od 16:00 v budově Hollar (místnost č.112).

Na akci není nutné se registrovat.

Případné dotazy posílejte Centru doktorských studií na adresu: cds.iksz@fsv.cuni.cz

 

The Open Doors Day 

The Open Doors Day for PhD Study in Media Studies will take place on February 21, 2024 at 12:30 PM CET. It will be organised online. If you wish to participate, please email the Centre of PhD Studies, at cds.iksz@fsv.cuni.cz, asap or see the invitation