Video: Proč si naši doktorandi a doktorandky vybrali IKSŽ?

Video: Proč si naši doktorandi a doktorandky vybrali IKSŽ?

Podívejte se na zkušenosti doktorandů a doktorandek IKSŽ s přijímacím řízením a PhD studiem.

 

 

Chcete u nás studovat doktorát?

  1. Přihlášku k doktorskému studiu Mediálních a komunikačních studií si můžete podat až do 30. dubna
  2. Klíčový je pro přihlášení projekt disertační práce.
    • Ten si můžete vybrat ze seznamu vypsaných projektů na rok 2024
    • nebo můžete přijít s projektem vlastním, který zapadá do výzkumného zaměření našeho institutu a předem jej zkonzultujete s vhodným školitelem či školitelkou.
  3. Na našich stránkách věnovaných doktorskému studiu najdete mimo jiné kontakty na školitele a školitelky, přesný návod, jak se přihlásit a také informace k průběhu přijímací zkoušky
  4. V případě doplňujících dotazů se prosím obraťte na Centrum doktorských studií cds.iksz@fsv.cuni.cz.