Doktorandský stipendijní program japonské nadace

Doktorandský stipendijní program japonské nadace

Byla vyhlášena výzva stipendijního programu SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) pro rok 2023. Nabídka je určena pro studenty doktorských programů sociálně vědního či humanitního zaměření a poskytuje finanční podporu ve výši 270 000 Kč ročně po dobu až dvou let na zpracování disertační práce a další výzkumné aktivity.

Stipendium SYLFF je nově otevřeno i zahraničním studentům, zapsaným v řádném studijním programu na UK. 

Žádosti předkládají studenti na fakultu k rukám vedoucí OZS na adresu svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 29. dubna 2023.

Přihlášku je třeba zaslat jako 1 soubor v angličtině v pdf formátu s označením v následujícím tvaru (např.: Novák_FSV_2023).
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto dokumenty:

  • SYLFF Application Form
  • CV uchazeče s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti (max. 2 strany A4)
  • Motivační dopis (max 1,5 strany A4)
  • Doporučující dopis školitele:  Recommendation letter

Další informace jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách.

 


Ilustrační foto: Canva