Jarní kolo krátkodobé mobility POINT je otevřeno

POINT

Jarní kolo krátkodobé mobility POINT je otevřeno

Program podpora internacionalizace (POINT) na Univerzitě Karlově je jeden z podpůrných nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace univerzity. Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit. 

Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

  • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů)
  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
  • mezinárodní soutěže a mistrovství
  • studentské konference
  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

Upřednostňuje se aktivní účast studentů na workshopech a seminářích v délce do tří týdnů.

Pro fakulty či další součásti UK to přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí:

  • výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.)
  • krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů
  • podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK

Přihlášky do jarního kola programu POINT je možné podávat elektronicky prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží UK) od 1. do 30. dubna 2022, nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.

Více informací o pravidlech, vyplácení podpory a žádostech najdete na stránkách POINT.