Katedra žurnalistiky hostila konferenci “Sports Communication in Transition”

Katedra žurnalistiky hostila konferenci “Sports Communication in Transition”

Ve dnech 9. a 10. listopadu pořádala Katedra žurnalistiky významnou mezinárodní konferenci s názvem "Sports Communication in Transition", která byla pod záštitou ECREA Temporary Working Group "Communication and Sport" a setkala se s výrazným zájmem vědců z oblasti sportovní žurnalistiky.

Na konferenci byly prezentovány příspěvky, které odrážely aktuální trendy a vývoj v oblasti sportovní žurnalistiky. Mezi prezentujícími nechyběl například ani profesor Raymond Boyle z University of Glasgow, který má na svém kontě řadu publikací v renomovaných mezinárodních recenzovaných časopisech. „Jsem moc ráda, že se do Prahy přicestovali vědečtí pracovníci z Německa, Velké Británie, Rakouska, Dánska, Finska, Španělska nebo například ze Spojených států amerických. Dvoudenní konference poskytla také prostor pro debaty nad novými projekty nebo publikacemi,“ popsala Veronika Macková, hlavní organizátorka konference.

Úspěch sklidili také dva hlavní řečníci, kteří přinesli hlubší vhled do specifických aspektů sportovní komunikace. Dr. Dunja Antunovič z University of Minnesota se věnovala tématu "Diverzita na digitálních platformách? Sport, gender a národní identita během olympijských a paralympijských her." Druhým řečníkem byl docent Dino Numerato z Fakulty sociálních věd. Jeho přednáška byla zaměřena na vztah mezi sportem, médii a sponzorstvím.

Lidé sledující přednášku

Konference přinesla nejen odbornou diskuzi, ale také posílil vazby mezi akademickým prostředím a praxí v oblasti žurnalistiky a sportovní komunikace. Katedra žurnalistiky se tak stala důležitým prostředníkem pro výměnu poznatků v oboru. "Máme jednu z největších výzkumných skupin zaměřenou na sportovní komunikační studia v Evropě, srovnatelně velká pracoviště jsou jen v Británii, a pak ve Spojených státech amerických. Vyrostli jsme postupně, a stejně jako je to důvod k radosti, tak je to velký závazek, abychom dokázali dostatečně přispět k rozvoji oboru. Tuto konferenci vnímám jako jeden z důležitých kroků k dalšímu posunu," dodala ke konferenci vedoucí Katedry žurnalistiky, Alice Němcová Tejkalová.