Konference Válka a film

Konference Válka a film

Konference Válka a film

Projekt Film a dějiny 5. prosince 2018, Praha

Konference by měla přispět ke zmapování aktuálního stavu výzkumu v dané oblasti a pokusit se o (dílčí) analýzu problému. Na Západě se jedná o dlouhodobě zkoumané téma, přinejmenším od 70. let 20. století (Marc Ferro, Richard Taylor ad.).

Termín pro podávání přihlášek (uzávěrka programu): 10. listopadu 2018.

Kontaktní adresa pro zasílání přihlášek spolu s abstrakty příspěvků: petr.kopal@ustrcr.cz

Více informací naleznete v přiloženém souboru.