Nová odborná kniha Veroniky Mackové o vnímání parasportu

Nová odborná kniha Veroniky Mackové o vnímání parasportu

Veronika Macková z Katedry žurnalistiky IKSŽ vydala letos už třetí knihu, tentokrát odbornou s názvem Parasportovci očima televizních diváků. Vyšla v nakladatelství Karolinum a svým tématem navazuje na odbornou publikaci Alice Němcové Tejkalové Ti druzí sportovci: mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008.

Kniha Veroniky Mackové se zaměřuje na výzkum televizního publika a jeho vnímání parasportovců, zejména paralympioniků, v pořadech České televize. Hledá odpovědi na tyto otázky: Jak diváci vnímají parasportovce? Obdivuje publikum tyto sportovce, nebo je naopak lituje? Jak diváci vnímají prezentaci paralympijského sportu? Existují rozdíly mezi prezentací sportovců s postižením a bez postižení? Jsou v reportážích důležité životní příběhy parasportovců? Má parasport vůbec smysl?

Publikace zahrnuje i reakce vrcholových parasportovců.